Regulamin funkcjonowania szkoły w czasie epidemii w roku szkolnym 2021/2022

 

Regulamin funkcjonowania Punktu Przedszkolnego przy SP w czasie epidemii w roku szkolnym 2021/2022

 

Regulamin stołówki w roku szkolnym 2021/2022

 


 

Program realizacji wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego w roku szkolnym 2021/2022

Program wychowawczo - profilaktyczny Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Topólce w roku szkolnym 2021/2022

Wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego w roku szkolnym 2021/2022

 

 

 


 Statut Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Topólce 

Program wychowawczo - profilaktyczny Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Topólce

 

Program Realizacji Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego

Program Wychowawczo-Profilaktyczny

Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego

 

RAPORTY Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ:

2011

2012

2013

2014

2015

 

 Bezpieczna szkoła - Procedury reagowania w przypadku wystąpienia zagrożeń w szkole