Program wychowawczo - profilaktyczny 2020/2021 

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO

PROGRAM REALIZACJI WSDZ ROKU SZKOLNYM 2020/2021

  

Regulamin funkcjonowania Szkoły od 1 września 2020 r.

 

Regulamin funkcjonowania Punktu Przedszkolnego od 1 wrzesnia 2020 r.

 

Regulamin stołówki w roku szkolnym 2020/2021

 


 

Program  Wychowawczo  -  Profilaktyczny  Szkoły

Aneks do Programu Wychowawczo - Profilaktycznego Szkoły

 

 


 Statut Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Topólce 

Program wychowawczo - profilaktyczny Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Topólce

 

Program Realizacji Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego

Program Wychowawczo-Profilaktyczny

Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego

 

RAPORTY Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ:

2011

2012

2013

2014

2015

 

 Bezpieczna szkoła - Procedury reagowania w przypadku wystąpienia zagrożeń w szkole