rada rodziców 

 SKŁAD ZARZĄDU RADY RODZICÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ
IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W TOPÓLCE NA ROK SZKOLNY 2021/2022

7 października br. na zebraniu Rady Rodziców Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Topólce rodzice dokonali wyboru nowego Zarządu Rady Rodziców w składzie:

 PRZEWODNICZĄCY    Damian Mierzwicki
 ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEGO    Anna Bartoś
 SKARBNIK    Emilia Czyżewska
 SEKRETARZ    Małgorzata Waszak

 I CZŁONEK ZARZĄDU

 II CZŁONEK ZARZĄDU

   Lidia Jeszka

   Karolina Wajer

 
Ponadto Rada Rodziców ustaliła, że w roku szkolnym 2021/2022 nie będzie zbierana składka na Radę Rodziców, a na bieżące potrzeby zostaną przeznaczone fundusze z ubiegłego roku szkolnego.
Na poprzednim zebraniu 30.09.2021 r. Rada Rodziców uchwaliła Program Wychowawczo - Profilaktyczny Szkoły oraz pozytywnie zaopiniowała kalendarz roku szkolnego 2021/2022.

 


 

Drodzy Rodzice

Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Topólce informuje, iż ubezpieczenie dzieci w roku szkolnym 2021/2022 jest dobrowolne, jednakże Rada Rodziców daje możliwość ubezpieczenia dzieci w firmie InterRisk, która ubezpieczała dzieci w dwóch ubiegłych latach. Nie otrzymaliśmy skarg na tego ubezpieczyciela, dlatego postanowiliśmy kontynuować współpracę. Składka na ubezpieczenie wynosi 35 zł, a wpłatę należy dokonać na konto bankowe do dnia 01.10.2021 roku. W tytule przelewu prosimy wpisać: „ubezpieczenie”, podać imię i nazwisko dziecka oraz klasę, do której uczęszcza.

Numer konta do wpłat: 29 9550 0003 2004 0062 3498 0001

IMG 20210916 124648


Z poważaniem
Rada Rodziców


 

ROK SZKOLNY 2020/2021

 


 rada rodziców 

 SKŁAD ZARZĄDU RADY RODZICÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ
IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W TOPÓLCE NA ROK SZKOLNY 2020/2021

 PRZEWODNICZĄCA    Agata Bystrzycka
 ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEJ    Anna Bartoś
 SKARBNIK    Emilia Czyżewska
 SEKRETARZ    Małgorzata Waszak

 I CZŁONEK ZARZĄDU

 II CZŁONEK ZARZĄDU

   Damian Mierzwicki

   Monika Lisiecka

 

Rada Rodziców przy SP im. M. Kopernika w Topólce. Topólka 26

Numer konta: 29 9550 0003 2004 0062 3498 0001