Drzwi Otwarte Liceum Długosza w Zespole Szkół Katolickich im. ks. Jana Długosza we Włocławku odbędą się w dniu 21 kwietnia 2022 roku
w godzinach od 14.30 do 18.00 w gmachu przy ulicy Łęgskiej 26.

Serdecznie zapraszamy.
 
Z wyrazami wdzięczności,
Zespół Promocji i Rekrutacji Zespołu Szkół Katolickich im.ks. Jana Długosza we Włocławku

 


Kopernik

 


 

Dyrektor Zespołu Szkół Samochodowych im. T. Kościuszki we Włocławku zachęca uczniów kończących szkołę do zapoznania się z ofertą edukacyjną szkoły na nowy rok 2022/2023.

Wszystkie materiały dotyczące naboru uczniów do Zespołu Szkół Samochodowych we Włocławku zostały udostępnione na:

stronie internetowej szkoły:

https://zss.wloclawek.pl/promocja/

facebooku:

https://www.facebook.com/Zespol.Szkol.Samochodowych.Wloclawek

 


Dni otwarte zaproszenie 2022


Zespół Szkół RCKU w Przemystce


 Dni otwarte zaproszenie2


Drodzy Uczniowie,

przypominam jeszcze raz:

każdy z uczniów klasy 8 powinien wiedzieć i pamiętać, że w dniach egzaminu obowiązują następujące zasady:

• na egzamin możesz przyjść wyłącznie jako osoba zdrowa, tj. bez objawów chorobowych przypominających objawy COVID-19;

• nie możesz przyjść na egzamin, jeżeli przebywasz w domu z osobą w izolacji w warunkach domowych albo jesteś objęty/a kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych (wyjątek stanowi osoba, która przechorowała COVID-19 (tzn. jest ozdrowieńcem);

• uczniowie przyjeżdżający autobusami szkolnymi oczekają na autobus, który będzie jechał zgodnie z harmonogramem do szkoły na godz. 8.55. Przy małej liczbie osób autobus na przystanku może być wcześniej. Należy to uwzględnić wychodząc z domu;

• uczniowie przychodzący pieszo, przyjeżdżający samodzielnie lub z rodzicem są zobowiązani być w szkole najpóźniej o godz. 8.30;

• do szkoły na egzamin wchodzimy wejściem bocznym przy hali sportowej od godziny 8.30. Uczniowie, którzy piszą egzamin w sali nr 17 lub 19 wchodzą wejściem głównym. Odjazdy autobusami będą po zakończonym egzaminie;

• Twój rodzic/prawny opiekun nie może wejść w dniach egzaminu na teren szkoły (z wyjątkiem sytuacji, kiedy zdający wymaga pomocy np. w poruszaniu się);

• na egzaminy nie powinieneś /nie powinnaś wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, telefonów komórkowych lub innych urządzeń telekomunikacyjnych, maskotek. Jeżeli przyniesiesz telefon, koniecznie pozostaw go pod opieką pracownika szkoły- przed wejściem na salę egzaminacyjną;

• szkoła zapewni Ci miejsce (odrębne pomieszczenie pod zamknięciem), w którym będziesz mógł pod nadzorem pracownika zostawić swoje rzeczy osobiste (plecak, torbę, kurtkę, telefon). Będą przygotowane  przezroczyste foliowe worki, aby sprawdzenie ich zawartości nie wymagało otwierania;

• na egzaminie jesteś zobowiązany(a) do korzystania z własnych przyborów piśmienniczych i linijki. Nie możesz pożyczać przyborów od innych zdających;

• nie otrzymasz w szkole wody do picia - na egzamin należy przynieść własną butelkę z wodą;

• czekając na wejście do szkoły albo sali egzaminacyjnej, jesteś zobowiązany(a) zachować odpowiedni odstęp (1,5 metra) oraz mieć zakryte usta  i nos;

• na teren szkoły możesz wejść wyłącznie z zakrytymi ustami i nosem (maseczką jedno - lub wielorazową);

• podczas pisania egzaminu (kiedy przebywasz w sali egzaminacyjnej) możesz mieć odkryte usta i nos;

• jesteś zobowiązany(a) zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali egzaminacyjnej;

po zajęciu miejsca w sali egzaminacyjnej masz obowiązek ponownie zakryć usta i nos np. kiedy stoi przy Tobie nauczyciel (przy kodowaniu lub podchodzi do Ciebie nauczyciel, aby odpowiedzieć na zadane pytanie), kiedy wychodzisz do toalety, kończysz pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzisz z sali egzaminacyjnej – wtedy również musisz mieć zakryte usta i nos;

jeżeli uznasz to za właściwe – możesz mieć zakryte usta i nos w trakcie egzaminu, nawet po zajęciu miejsca przy stoliku egzaminacyjnym;

z uwagi na zachowanie bezpieczeństwa sanitarnego powinieneś (powinnaś) unikać dołączania do innych zdających przed szkołą oraz przed salą egzaminacyjną przed rozpoczęciem egzaminu oraz po jego zakończeniu;

wrażeniami po egzaminie dziel się z innymi zdającymi z wykorzystaniem mediów społecznościowych, komunikatorów, telefonicznie. Bezwzględnie unikaj spotkań w grupie, np. przy wejściu do szkoły;

staraj się wykorzystać w całości czas przeznaczony na pisanie egzaminu, od momentu zapisania godziny rozpoczęcia pracy z arkuszem przez przewodniczącego zespołu nadzorującego:

- na języku polskim – 120 minut,

- na matematyce – 100 minut,

- na języku obcym – 90 minut,

dokładnie przeczytaj instrukcję na pierwszej stronie arkusza, przejrzyj arkusz egzaminacyjny czy jest kompletny, zaczekaj z kodowaniem do momentu podejścia nauczyciela. Nie spiesz się, aby nie zrobić błędu;

czytaj uważnie polecenia, pamiętaj o przenoszeniu odpowiedzi na kartę z odpowiedziami;

koniecznie rozwiązuj zadania otwarte polegające na napisaniu czegoś (na j. polskim czy j. angielskim lub rozwiązaniu zadania z matematyki). Za zadania zamknięte z możliwością wyboru odpowiedzi jest niewielka liczba punktów. Dlatego trzeba wykonać zadania otwarte - pisać pełnymi zdaniami - dłuższe  i krótsze prace oraz rozwiązywać zadania z matematyki;

pracuj samodzielnie;

w sytuacji wystąpienia problemu zdrowotnego podnieś rękę do góry;

opuścisz na stałe salę egzaminacyjną po zakończonym egzaminie – wg kolejności wskazanej przez przewodniczącego zespołu nadzorującego (kolejność - uczniowie dojeżdżający autobusem: najpierw nr 1, nastepnie nr 2, potem nr 3, na końcu uczniowie, którzy nie dojeżdżają autobusem lub odjeżdżają z rodzicami);

nie możesz opuścić sali egzaminacyjnej na stałe przed upływem jednej godziny od godziny rozpoczęcia egzaminu wskazanej w harmonogramie, np. przed godziną 10:15, jeżeli egzamin rozpoczyna się o godz. 9:15 (z wyjątkiem skorzystania z toalety, konieczności zażycia lekarstwa, kontaktu ze służbami medycznymi);

zaleca się, jak wskazano wcześniej, aby wykorzystać w całości czas przeznaczony na egzamin;

ktoś z Was może zostać poproszony o obecność przy otwieraniu paczki z arkuszami egzaminacyjnymi w gabinecie dyrektora szkoły lub pozostanie po egzaminie z nauczycielami (członkami zespołu nadzorującego) w sali egzaminacyjnej;

zawsze pamiętaj o przestrzeganiu szkolnej procedury postępowania na wypadek wystąpienia COVID-19, w tym o regularnym myciu oraz dezynfekowaniu rąk i zachowaniu dystansu między osobami.

 

Ponadto dochowasz tradycji szkoły, jeśli na egzamin przyjdziesz ubrany(a) w strój galowy.

Serdecznie pozdrawiam,

Grzegorz Pierucki
Dyrektor Szkoły


Oferta kształcenia Zespołu Szkół Budowlanych we Włocławku na rok 2021/2022

ulotka 04.2021

 


 

Oferta edukacyjna Wojskowego Ogólnokształcącego Liceum Informatycznego w Warszawie

 

https://www.youtube.com/watch?v=WXvVF9wUMBA


List promocyjny

 


 
Zaproszenie na Wirtualne Drzwi Otwartych w VIIII LO i Technikum Nr 8 w Toruniu
 
WIRTUALNE DRZWI OTWARTE

 


 

Oferta edukacyjna Zespołu Szkół Mechanicznych w Radziejowie na rok szkolny 2021/2022

 

Oferta ZSM w Radziejowie

 


 

Oferta edukacyjna Zespołu Szkół Inżynierii Środowiska w Toruniu na rok szkolny 2021/2022

 

Prezentacja ZSIŚ 2021

 


 

Oferta edukacyjna Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Oleśnicy na rok szkolny 2021/22.

CKiW OHP Oleśnica prowadzi rekrutację uczestników dochodzących oraz stacjonarnych. Pobyt w internacie jednostki oraz wyżywienie są całkowicie darmowe!!! Rodzice/opiekunowie prawni nie ponoszą również kosztów finansowych za udział dzieci w różnego rodzaju atrakcjach (wycieczki, warsztaty, projekty, koła zainteresowań).

ulotka rekrutacyjna

 Oferta edukacyjna Zespołu Szkół Przemysłu Spożywczego i VIII Liceum Ogólnokształcącego w Toruniu. 

TECHNIKUM NR 8 TORUN TECHNI K FOTORAFII I MULTIMEDIOW     VIII LO TORUN     TECHNIKUM NR 8 TORUN TECHN IK TECHNOLOGII ZYWNOSCI

INTERNAT ULOTKA

OFERTA EDUKACYJNA 2021/2022

NABÓR DO KLASY SPORTOWEJ

TERMINARZ REKRUTACJI 2021

 


 

Oferta nauczania VI Liceum Ogónokoształcącego im. Zesłańców Sybiru w Toruniu.

Prezentacja o klasach, które proponujemy w roku szkolnym 2021/22:

 https://www.youtube.com/watch?v=hfqro8ZETNM&t=1s


 

Szanowni Państwo,
 
Poniżej oferta szkoły ZSK Długosz w postaci folderu , adresu strony szkolnej oraz link do strony Facebook.
Ponadto, serdecznie zapraszamy do naszego internatu mieszczącego się przy gmachu szkoły.
Pomóżmy uczniom w tych trudnych decyzjach i wspierajmy się nawzajem.
 
Z wyrazami szacunku,
Zespół Rekrutacyjny ZSK Długosz
 
 
 
 
 
 

 

Oferta edukacyjna Zespołu Szkół im. Jana Kasaprowicza w Izbicy Kujawskiej

 

www.loizbica.pl

 


LO Radziejów zaproszenie

 

https://www.youtube.com/watch?v=9UJrPVX5B2I

 Egzamin ósmoklasisty

( 25. -  27. 05. 2021 r.)

Poniżej przedstawiam  linki do artykułów związanych z egzaminem / nauką i wyborem szkoły:

  1. Zmienione wymagania egzaminacyjne w bieżącym roku szkolnym 2020/2021 na  egzaminie ósmoklasisty w maju 2021 roku:

https://portal.librus.pl/artykuly/egzaminy-osmoklasisty-i-maturalne-znamy-wymagania-1

https://kuratorium.bydgoszcz.uw.gov.pl/main.php?page=9906

  1. Materiały związane z egzaminem.

Od 17 do 19 marca 2021 roku zostanie przeprowadzony próbny egzamin ósmoklasisty organizowany przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.  W naszej szkole będzie to kolejny próbny egzamin z języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego. Po przeprowadzeniu egzaminu próbnego w szkole arkusze wraz z odpowiedziami będą dostępne na stronie CKE (www.cke.gov.pl).

Szczegółowe informacje o egzaminie ósmoklasisty dostępne są na stronach internetowych CKE oraz okręgowych komisji egzaminacyjnych. Uczniowie, ich rodzice oraz nauczyciele mogą z tych stron pobrać m.in. informacje o egzaminie i materiały ćwiczeniowe związane z egzaminem:   

https://kuratorium.bydgoszcz.uw.gov.pl/main.php?page=10000

 Polecam: https://cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/

oraz: https://cke.gov.pl/images/_KOMUNIKATY/20210217%20E8%20Test%20diagnostyczny.pdf

Zasady bezpieczeństwa - w związku z epidemią: ,,Wytyczne dotyczące organizowania i przeprowadzania w 2021 r. testów diagnostycznych w zakresie poziomu przygotowania uczniów do egzaminu ósmoklasisty lub egzaminu maturalnego  (aktualizacja z 25 lutego 2021 r.)”:

https://cke.gov.pl/images/_KOMUNIKATY/20210225%20Testy%20diagnostyczne%20WYTYCZNE%20EPIDEMICZNE%20aktualizacja.pdf

  1. Ważne dla ósmoklasistów: Terminy postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2021 / 2022:

https://kuratorium.bydgoszcz.uw.gov.pl/main.php?page=9959

  1. Ranking wojewódzki najlepszych liceów ogólnokształcących i techników:

https://kuratorium.bydgoszcz.uw.gov.pl/main.php?page=9956

  1. Zawody przyszłości:

https://portal.librus.pl/artykuly/zawody-przyszlosci-co-moze-robic-moje-dziecko

  1. Techniki relaksacji ciała i wyczerpanego umysłu:

https://portal.librus.pl/artykuly/techniki-relaksacji-dla-ciala-i-wyczerpanego-umysluZachęcam do śledzenia informacji na stronach:

- Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy:

https://kuratorium.bydgoszcz.uw.gov.pl/main.php

- Centralnej Komisji Egzaminacyjnej:

https://cke.gov.pl/index.php

- Ministerstwa Edukacji i Nauki (MEiN):

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka

 

Wyszukał i przedstawił:

Grzegorz Pierucki

Dyrektor Szkoły