ROK SZKOLNY 2020/2021

 „Tak niedawno żeśmy się poznali …”

W piątek 25 czerwca, wraz z zaproszonymi gośćmi: Wójtem i Sekretarzem Urzędu Gminy w Topólce, Przewodniczącym Rady Gminy oraz Proboszczem Parafii ks. kan. Antonim Wojciechowskim, obchodziliśmy podwójną uroczystość pożegnania szkoły. Dotyczyła ona  ósmoklasistów, którzy po wakacjach rozpoczną naukę w  nowych placówkach oświatowych, a także pięciorga pracowników niepedagogicznych, którzy od września przejdą na zasłużoną emeryturę. Są nimi Panie: Gabriela Gregor, Anna Makowska, Barbara Marciniak i Bożena Piernik oraz Pan Wiesław Lewandowski. Była to wyjątkowa uroczystość, na której nie zabrakło wzruszających słów podziękowań, pięknych bukietów kwiatów i serdecznych życzeń wszelkiej pomyślności na kolejne lata. Pracownicy szkoły oraz uczniowie, z którymi przyszło się nam pożegnać,  na długo pozostaną w naszej pamięci.

Tekst i foto: Lidia WąsikowskaSukces na etapie regionalnym

We wtorek, 22.06.2021r. w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu  odbyło się uroczyste wręczenie nagród uczestnikom Regionalnego Konkursu Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym.
W tym roku ze względu na pandemię zdecydowano się na zmianę formuły konkursu i zrezygnowano z testów oraz bezpośredniego kontaktu z uczniami. Zamiast tego uczestnicy w konsultacji ze swoimi nauczycielami prowadzącymi przygotowywali esej i prezentację multimedialną na jeden z zaproponowanych tematów. Udział w konkursie brali uczniowie z kilkudziesięciu szkół z województwa kujawsko - pomorskiego.

Laureatką II miejsca została Izabela Orłowska z klasy 7a.  Nasza uczennica napisała esej i wykonała prezentację multimedialną na temat: „E-edukacja w czasie pandemii, pozytywne i negatywne strony”. 

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Opiekun: Agnieszka KordylakKonkurs „Wojenne wspomnienia”

Wojenne wspomnienia, to projekt historyczny realizowany przez Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Łokietka w Radziejowie, organizatora konkursu, którego celem jest zgromadzenie przez uczniów wspomnień dotyczących czasów II wojny światowej i okupacji z pespektywy małych miasteczek i wsi z naszego terenu - Radziejowa i okolic.

      Miło nam poinformować, że w tegorocznym Międzyszkolnym Konkursie Historycznym „Wojenne wspomnienia” sukces odniosły uczennice naszej szkoły. Laureatkami konkursu zostały: Alicja Danielewska z klasy 7b - II miejsce i Alicja Orszulak z klasy 6c - III miejsce. Natomiast wyróżnienia otrzymały: Marika Józwiak i Julia Tomaszewska, uczennice klasy 7b oraz Zofia Roszak z klasy 4b.

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Opiekun: Agnieszka KordylakFinał Konkursu Piosenki Religijnej:
„ŚPIEWAJMY I GRAJMY DLA ŚWIĘTEGO JANA PAWŁA II”.

 

W niedzielę 23 maja br. w kościele pw. Miłosierdzia Bożego w Topólce odbyło się podsumowanie VI edycji szkolno - parafialnego Konkursu Piosenki Religijnej: „ŚPIEWAJMY I GRAJMY DLA ŚWIĘTEGO JANA PAWŁA II”.

Jury w składzie:

- ks. prefekt Mateusz Kamiński – przewodniczący,

- organista – pan Michał Paliwoda,

- dyrektor SP w Topólce – pan Grzegorz Pierucki,

- wicedyrektor SP w Topólce – pani Elżbieta Budzyńska,

- Rada Rodziców przy SP w Topólce,

- wieloletni dyrygent chóru w Radziejowie – pani Alina Czaplewska,

- nauczyciel Szkoły Muzycznej I stopnia w Radziejowie – pani Izabela Lewandowska – Paliwoda,

- studentka II roku Wydziału Wokalno – Aktorskiego Akademii Muzycznej im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy – pani Ewa Budzińska,

- psalmistka – pani Magdalena Szczerbiak,

- wokalistka zespołu muzyki religijnej „Emmanuel” – pani Lidia Wąsikowska,

- i Arkadiusz Jąkalski,

ogłosiło następujący werdykt:

KATEGORIA I  (kl. I – IV)

Grand Prix – Alicja Głowacka – kl. IV

- I miejsce – Natalia Kozińska – kl. III

- II miejsce – Gabriela Wieser – kl. III

- III miejsce – duet: Kinga Kruszyna i Lena Jarzynowska (kl. II)

 

WYRÓŻNIENIA:

- Gabriela Pawlak,

- Zofia Roszak,

- Hanna Sadowska

- i Aurelia Wiśniewska.

KATEGORIA II (kl. V – VIII)

Grand Prix – Patrycja Bladoszewska – kl. VIII

I miejsce – Izabela Orłowska – kl. VII

II miejsce – Julia Dykon – kl .VIII

III miejsce – duet: Julia Sadowska i Julia Dykon

Nagrody Księdza Proboszcza Antoniego Wojciechowskiego trafiły do:

- Hanny Sadowskiej z kl. II

- i Julii Dykon z kl. VIII.

Dyrektor SP w Topólce swoją nagrodę przyznał:

w kat. I:

- Natalii Kozińskiej z kl. III

- i Gabrieli Wieser z kl. III,

w kat. II:

- Patrycji Bladoszewskiej z kl. VIII

- i Izabeli Orłowskiej z kl. VII.

 

Nagroda Rada Rodziców trafiła do:

- Natalii Kozińskiej z kl. III

- i Patrycji Bladoszewskiej z kl. VIII.

NAGRODA PUBLICZNOŚCI, której sponsorami byli: Gminny Ośrodek Kultury w Topólce oraz pan Robert Wal – została przyznana duetowi z kl. II: Kindze Kruszynie i Lenie Jarzynowskiej.

Sponsorami pozostałych nagród  byli: Proboszcz parafii –  ks. kan. Antoni Wojciechowski, Dyrektor SP w Topólce – pan Grzegorz  Pierucki, Rada Rodziców przy SP w Topólce oraz pan Arkadiusz Jąkalski.


Podczas podsumowania konkursu laureatom wręczono statuetki, pamiątkowe dyplomy oraz nagrody, po czym odbył się koncert galowy.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom konkursu za udział, gratulujemy laureatom, a wszystkim życzymy sukcesów i powodzenia na kolejnych konkursach piosenek!

 

Tekst: Lidia Wąsikowska
Foto: Aneta Tejman

 


1 marca Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych

 

,,10. Koncert Galowy w hołdzie Żołnierzom Wyklętym. Widowisko patriotyczne w TVP3 i w internecie – 28 lutego 2021

Zapraszamy na uroczysty koncert on-line z Filharmonii Krakowskiej, poświęcony Żołnierzom Niezłomnym. Muzyczne widowisko, którego współorganizatorem jest krakowski IPN, objął patronatem Prezydent RP.

28 lutego 2021 r., w przeddzień Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych, usłyszymy patriotyczne utwory w wykonaniu laureatów Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki Niezłomnej im. Henryka Rasiewicza „Kima”. Uroczysty koncert, wzbogacony multimedialnymi prezentacjami, zostanie nadany w ogólnopolskim paśmie TVP3, początek o godz. 20.00 Godzinę później będzie go można oglądać i posłuchać także na stronach internetowych oraz w mediach społecznościowych IPN.”

Link:

https://ipn.gov.pl/pl/aktualnosci/138536,10-Koncert-Galowy-w-holdzie-Zolnierzom-Wykletym-Widowisko-patriotyczne-w-TVP3-i-.html


Rys historyczny

,,Zakończenie II wojny światowej nie przyniosło Polsce wolności. Po pięciu latach zmagań wojennych, okupacji niemieckiej i sowieckiej Rzeczpospolita na kolejnych 45 lat dostała się w sferę dominacji ZSRS ( Związku Radzieckiego – Rosji komunistycznej). Narzucony system polityczny, likwidacja konstytucyjnych władz, zagarnięcie ponad połowy przedwojennego terytorium – to wszystko zdecydowało o tym, że po zakończeniu działań wojennych miliony Polaków sprzeciwiały się, w różnej formie, systemowi komunistycznemu, a tysiące z nich w drodze walki konspiracyjnej z bronią w ręku.

Po zajęciu Polski przez Armię Czerwoną opór wobec systemu komunistycznego był powszechny. Co najmniej do 1946 r. w terenie – na poziomie wielu miasteczek gminnych czy niektórych miast powiatowych – władzę de facto sprawowało podziemie. W tym czasie czerwony reżim dopiero ukorzeniał się w dużych miastach, tydzień po tygodniu pacyfikując opór społeczny za pomocą inżynierii strachu i w drodze represji, wspieranych intensywną propagandą i indoktrynacją.

Po sfałszowanym referendum w czerwcu 1946 r. i wyborach w styczniu 1947 r. nastroje społeczne znacząco się zmieniły. Polacy przechodzili od postawy oporu do postawy przystosowania. Na wielu terenach ujawniali się, korzystając z ogłoszonej przez komunistów w lutym 1947 r. amnestii, zdekonspirowani w swym rodzinnym środowisku działacze niepodległościowi. Kończyło się też wsparcie udzielane przez lokalną ludność, doświadczaną brutalnymi represjami za pomoc partyzantom.

Bohaterowie tamtych zmagań, walczący o utraconą w 1939 r. suwerenność państwową i wolności obywatelskie, byli przez komunistów skazani na zapomnienie. Tych, którzy zginęli w walce albo zostali zamordowani, wrzucano potajemnie do dołów śmierci. Po kilkudziesięciu latach IPN, w imieniu Rzeczpospolitej, odszukuje bezimienne groby, identyfikuje bohaterów i organizuje godne pochówki Żołnierzy Wyklętych”.

1 marca ustanowiony został Narodowym Dniem Pamięci Żołnierzy Wyklętych. 

,,70 lat temu, 1 marca 1951 r., w więzieniu na warszawskim Mokotowie po pokazowym procesie, zostali rozstrzelani przywódcy IV Zarządu Głównego Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość” – prezes WiN ppłk Łukasz Ciepliński („Pług”, „Ludwik”) i jego najbliżsi współpracownicy: Adam Lazarowicz, Mieczysław Kawalec, Józef Rzepka, Franciszek Błażej, Józef Batory i Karol Chmiel. Ich ciała komuniści zakopali w nieznanym miejscu.

Rozstrzelani  przez komunistów stanowili kierownictwo ostatniej ogólnopolskiej organizacji konspiracyjnej, kontynuującej dzieło Armii Krajowej”.

„Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych ma być wyrazem hołdu dla żołnierzy drugiej konspiracji za świadectwo męstwa, niezłomnej postawy patriotycznej i przywiązania do tradycji niepodległościowych, za krew przelaną w obronie ojczyzny” – napisał w lutym 2010 r. prezydent Lech Kaczyński, który podjął inicjatywę ustawodawczą w zakresie uchwalenia tego święta. Ta idea, podtrzymana przez kolejnego prezydenta Bronisława Komorowskiego, została zrealizowana ustawą z 3 lutego 2011 r. O wprowadzenie tego święta ubiegał się również prezes IPN Janusz Kurtyka.

Temat Żołnierzy Wyklętych stał się szerzej znany dopiero na początku lat 90-tych XX wieku. Stało się to w dużej mierze dzięki wystawie „Żołnierze Wyklęci – antykomunistyczne podziemie zbrojne po 1944 r.”, przygotowanej w 1993 r. przez Ligę Republikańską na Uniwersytecie Warszawskim”.

Pamiętajmy o naszych bohaterach. W marcu nauczyciele historii/ wychowawcy przeprowadzą z uczniami specjalne lekcje poświęcone Żołnierzom Niezłomnym - Żołnierzom Wyklętym.

Powyższy materiał przedstawiony został na podstawie informacji Instytutu Pamięci Narodowej – IPN.


Poniżej przekazuję link do wirtualnej paczki edukacyjnej związanej z historią żołnierzy podziemia niepodległościowego.  Paczkę edukacyjną  dla szkoły przygotował IPN:

https://edukacja.ipn.gov.pl/edu/materialy-edukacyjne/wirtualna-paczka-edukac/zolnierze-wykleci

W paczce znajduje się m.in.:

Link do 20 biogramów – losy Żołnierzy Niezłomnych. Żołnierzy Wyklętych:

https://edukacja.ipn.gov.pl/edu/multimedia-1/filmy/92610,Zolnierze-Niezlomni-Zolnierze-Wykleci-cykl-etiud-filmowych.html

 

Grzegorz Pierucki

Dyrektor Szkoły1 marca
NARODOWY DZIEŃ PAMIĘCI ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH


1 marca obchodzimy Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Święto zostało ustanowione przez Sejm RP w 2011 roku, aby upamiętnić tych, którzy po II wojnie światowej z bronią w ręku przeciwstawili się narzuconej siłą władzy komunistycznej.

W zbrojnym podziemiu działało nawet 200 tys. Polaków. Kolejnych 20 tys. walczyło w partyzantce. Kilkaset tysięcy osób zapewniało łączność, aprowizację, wywiad i schronienie. Przeciwko władzy występowali także uczniowie zrzeszeni w podziemnych organizacjach młodzieżowych – łącznie ok. 20 tys. młodych ludzi. Żołnierze Wyklęci dzięki swojej działalności przyczynili się do opóźnienia kolejnych etapów utrwalania systemu komunistycznego, pozostając dla nas wzorem patriotyzmu.

Warto w tym dniu wspomnieć bohaterskie postawy m.in. Danuty Siedzikówny (ps. „Inka”), rotmistrza Witolda Pileckiego (ps. „Druh”; „Witold”) czy ostatniego członka powojennego ruchu oporu Józefa Franczaka (ps. „Lalek”).

Agnieszka Kordylak
Sylwia Kręcicka-DerelaKonkurs przedmiotowy dla klas II i III „Leon”


Już po raz kolejny uczniowie klas II i III z naszej szkoły uczestniczyli w Ogólnopolskim  Konkursie Przedmiotowym „Leon” Tym razem uczestnicy konkursu sprawdzali swoje umiejętności z matematyki.

 Z klas drugich uczestnikami konkursu byli:

Kinga Kruszyna 7 miejsce
Marysia Kordylak10 miejsce
Jakub Kamiński13 miejsce
Szymon Tomicki13 miejsce
Aleksandra Sobczak13 miejsce
Jan Lewandowski14 miejsce
Patryk Rewers15 miejsce
Hubert Urbański17 miejsce
Sebastian Głowacki25 miejsce
Michał Onak
28miejsce

Z klas III w konkursie wzięli udział:

Nikola Jarka3 miejsce
Bartek Matusiak3 miejsce
Gabriela  Wieser 5 miejsce
Izabela Śmigiel5 miejsce
Natalia Kozińska8 miejsce
Dominik Mazurek12 miejsce
Kornel Matusiak15 miejsce
Michał Szews16 miejsce
Filip Wajer 18 miejsce
Tymon Simiński24 miejsce
Aleksandra Matusiak 37 miejsce

Gratulujemy wszystkim uczestnikom osiągniętych wyników, a szczególnie tym, którzy zajęli czołowe miejsca w konkursie i zdobyli tytuł laureata.

Wychowawczynie klas II i III

 


Ostatki, inaczej zapusty – które oznaczają ostatnie dni karnawału zaczynające się w tłusty czwartek, a kończące się zawsze we wtorek, zwany w Polsce „śledzikiem”, dobiegają końca. Jutro Środa Popielcowa, która oznacza początek Wielkiego Postu i oczekiwania na Wielkanoc.

Z tej okazji miło nam było dzisiaj gościć kozę kujawską, w skład której wchodzili absolwenci naszej szkoły. Ich tańce, piękna gra i śpiew wzbudziły wiele emocji i radości wśród spragnionych takich spektakli dzieci klas I-III, które przez okna budynku szkolnego ochoczo obserwowały pokazy przebierańców.
Dziękujemy Wam, nasi Drodzy, że pamiętaliście o swojej byłej szkole i wywołaliście uśmiechy nie tylko na twarzach dzieci, ale także nauczycieli i pracowników szkoły.

tekst i foto: Lidia Wąsikowska
 

 

 „Jest taki dzień, bardzo ciepły, choć grudniowy (…)
Jest taki dzień, w którym radość wita wszystkich.”

Wczoraj przedstawiciele naszej drużyny odwiedzili z najlepszymi świątecznymi życzeniami starsze osoby, mieszkające w naszej gminie. Wręczyli również przygotowane wcześniej Szlachetne Paczki. To był wyjątkowy dzień! Obdarowane osoby nie kryły zaskoczenia z tej przedświątecznej niespodzianki, a my widząc ich wzruszenie i radość, sami czuliśmy ogromne szczęście, że możemy je wesprzeć. Po raz kolejny przekonaliśmy się, że najcenniejszym prezentem są właśnie same odwiedziny, poświęcony czas, uśmiech i dobre słowo.
Za pomoc przy organizacji Szlachetnej Paczki dziękujemy Paniom z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Panom Policjantom z Posterunku Policji w Topólce.

3 DH „Ignis”

 


 

NARODOWE ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI

11 listopada w Narodowe Święto Niepodległości w kościele pw. Miłosierdzia Bożego w Topólce odbyła się Msza św. w intencji Ojczyzny sprawowana przez Proboszcza parafii Ks. kan. Antoniego Wojciechowskiego. Oprócz nielicznych z uwagi na obostrzenia epidemiczne uczestników mszy, wzięli w niej także udział reprezentanci szkolnego Koła Caritas i 3 Drużyny Harcerskiej "Ignis" im. Jana Bytnara przy SP w Topólce.

Tekst: Lidia Wąsikowska

Foto: Aneta Tejman

 


 

Drogie Dzieci i Uczniowie!


Wiemy, że z wielką niecierpliwością czekacie na wyniki konkursów ogłoszonych przez Radę Rodziców. Nie będziemy Was dłużej trzymać w niepewności i podajemy do publicznej wiadomości laureatów, wyłonionych przez jury w składzie:
- nauczyciel plastyki - p. Eliza Ospalska Grudzień,
- wychowawca świetlicy szkolnej; przewodnicząca zespołu ds. Promocji Szkoły i Wych. Przedszkolnego - p. Lidia Wąsikowska,
- zastępca przewodniczącej Rady Rodziców - p. Anna Bartoś.

Konkurs plastyczny "Pani Jesień" - kat. "przedszkole i zerówka":

miejsce 1- Jakub Ciesielski - kl.0B,

miejsce 2 - Franciszek Augustyniak - grupa 3 latków,

miejsce 3 - Filip Kempara - kl.0B.


Wyróżnienia:

Ksawery Waszak - kl.0B,
Marcelina Jakubowska - grupa 5 latków.


Konkurs plastyczny "Pani Jesień" - kat. "klasy I - III":

miejsce 1- Nikola Jarka - kl. IIIB,

miejsce 2 - Aleksandra Mikołajewska,

miejsce 3:
- Klaudia Wasielewska - kl. IB,
- Michał Szews - kl. IIIB.

Konkurs fotograficzny "Jesień wokół nas" - kat. "klasy IV - VIII":

miejsce 1 - Michał Krzysztof Dykon - kl. IVB,

miejsce 2:
- Weronika Adrian - kl. VIC,
- Dominika Olejniczak - kl. VIIA,
- Marcjanna Kozińska - kl. IV B,

Miejsce 3
- Julia Teresa Dykon - kl. VIIIB,
- Bartosz Mikołajewski - kl. VIC,
- Marcel Dobiecki - kl. VIIA.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom konkursu za udział i serdecznie gratulujemy laureatom. W sprawie wręczenia nagród zwycięzcom będziemy się kontaktować mailowo.

Trzymajcie się cieplutko.

Przewodnicząca Rady Rodziców
Agata Bystrzycka


 

ŚLUBOWANIE KLAS PIERWSZYCH


W piątek 30 października w naszej szkole odbyło się ślubowanie klas pierwszych. Pomimo tego, iż z powodu pandemii uroczystość ta miała znacznie skromniejszy charakter niż co roku, pierwszoklasistom już od samego rana towarzyszyły duże emocje, a podczas pasowania na ucznia klasy pierwszej Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Topólce panował tak podniosły i uroczysty nastrój, że z pewnością dzień ten na długo pozostawi w pamięci uczniów niezapomniane wrażenia.

Tekst: Lidia Wąsikowska

Foto: Anna Grabowska

 


 

"Uroki Ziemi Kujawskiej"

Miło mi poinformować, że w październiku 2020 r. uczniowie klasy IIa naszej szkoły brali udział w konkursie fotograficznym „Uroki Ziemi Kujawskiej”, organizowanym przez ZS RCKU w Przemystce.
Wyróżnienie otrzymała Maria Kordylak za pracę „Serce Kujaw - Jezioro w Sadłużku”.
Dyplomy otrzymali: L. Mańkowska – ,,Zachód’’, L. Jarzynowska – ,,W podziękowaniu żołnierzom’’, N. Szotkiewicz – ,,Jezioro Głuszyńskie’’, H. Urbański – ,,Wschód słońca’’

Wychowawczyni klasy II a
Marianna zielińska

 Narodowe Święto Niepodległości

11 listopada przypada 102. rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości. Jest to jedno z najważniejszych wydarzeń w historii państwa i narodu polskiego.
Z powodu pandemii nasza szkoła uczciła zbliżające się Narodowe Święto Niepodległości inaczej niż w latach poprzednich. Uczniowie wspólnie z wychowawcami obejrzeli prezentację ukazującą historię wielkiego zwycięstwa okupionego krwią naszych przodków. Przenieśli się myślami do dawnych czasów i spojrzeli na Polskę oczami jej bohaterów.
Znajomość dziejów Ojczyzny jest obowiązkiem nas wszystkich, gdyż jak powiedział grecki historyk Tukidydes: „Narody tracąc pamięć, tracą życie”. Pamiętajmy o tym 11 listopada. Wywieśmy w ten dzień biało - czerwone flagi, wykonajmy piękne kotyliony, zapalmy znicze bohaterom.

Nauczyciel historii
Agnieszka Kordylak

 


X ŚWIATOWY DZIEŃ TABLICZKI MNOŻENIA

   2 października uczniowie naszej szkoły wzięli udział w obchodach jubileuszowego Światowego Dnia Tabliczki Mnożenia. Tego dnia na lekcjach matematyki uczniowie klas III-VIII przystąpili do egzaminu pisemnego ze znajomości tabliczki mnożenia. Ci, którzy zdali egzamin otrzymali tytuł „Eksperta Tabliczki Mnożenia” oraz pamiątkową odznakę. W dniach poprzedzających akcję uczniowie mieli okazję na różne sposoby przypomnieć sobie i utrwalić tabliczkę mnożenia. Na szkolnych schodach zostały umieszczone plakaty z tabliczką mnożenia. Plac przed szkołą pokrył się zapisanymi przez uczniów trudniejszymi przykładami mnożenia w zakresie 100. Po raz kolejny udział w akcji pokazał, że naukę matematyki można połączyć z dobrą zabawą.

Nauczyciele matematyki

 WRĘCZENIE NAGRÓD ZA KONKURS PLASTYCZNY

Choć z dużym opóźnieniem z powodu pandemii, a potem wakacji, laureaci szkolnego konkursu plastycznego „PORTRET MOJEJ MAMY”, który odbył się w maju br., otrzymali dziś w szkole długo wyczekiwane nagrody i dyplomy. Jeszcze raz gratulujemy zwycięzcom i zachęcamy pozostałych uczniów do udziału w kolejnych konkursach!

 

Przypominamy laureatów konkursu:

WERDYKT JURY:

I miejsce – Aurelia Wiśniewska z kl. IIIb (obecnie IVb)
II miejsce – Zofia Kordylak z kl. IIb (obecnie IIIb)
III miejsce – Aleksandra Chłodzińska z kl. IIb (obecnie IIIb)

WYRÓŻNIENIA:

- Leon Dobiecki z gr. 0b (obecnie Ib)
- Zuzanna Desecka z gr. 0b (obecnie Ib)
- Marcjanna Kozińska z kl. IIIb (obecnie (IVb)

WERDYKT PLEBISCYTU FACEBOOKOWEGO:

I miejsce – Leon Dobiecki z gr. 0b (obecnie Ib)
II miejsce – Aleksandra Chłodzińska z kl. IIb (obecnie IIIb)
III miejsce – Zuzanna Desecka z gr. 0b (obecnie Ib)

Sponsorzy nagród 
Rada Rodziców i Lidia Wąsikowska