Godziny otwarcia bibioteki szkolnej

 

>>> Lektury obowiązujące w roku szkolnym 2018/2019 <<<

 

logo biblioteka

 

Międzyszkolny Turniej Pięknego Czytania


W Szkole Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Topólce promujemy czytanie, gdyż jest to jedna z najważniejszych umiejętności. Jej rozwijaniu służyło zorganizowanie I Międzyszkolnego Konkursu Pięknego Czytania. Jej inicjatorkami były p. Aleksandra Kolad oraz p. Anna Orłowska. W turnieju wzięło udział 11 uczniów z klas trzecich Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Topólce oraz Szkoły Podstawowej im. Franciszka Becińskiego w Paniewie. Uczestnicy byli oceniani w dwóch kategoriach:
• piękne czytanie tekstu wybranego i wcześniej przygotowanego przez uczestnika,
• czytanie teksu wybranego przez organizatora.

Jury w składzie: p. Elżbieta Pesta - Wojtysiak, p. Anna Orłowska, p. Daria Kolibowska oceniało uczniów, biorąc pod uwagę następujące kryteria: poprawność, wyrazistość, płynność, intonację, stosowanie interpunkcji oraz wyraz artystyczny.

Zwycięzcami konkursu w I kategorii zostali:
1. Natalia Hernacka - kl. IIIa SP Topólka
2. Anna Mikołajewska - SP Paniewo
3. Tatiana Olejniczak - kl. IIIc SP Topólka

w drugiej kategorii na podium stanęli:
1. Wiktoria Kowalewska - kl. IIIa SP Topólka
2. Julia Chojnacka - SP Paniewo
3. Bartosz Małecki z klasy IIIb SP Topólka

Nagrody oraz dyplomy zostały ufundowane przez radnego powiatu radziejowskiego p. Arkadiusza Jąkalskiego oraz Radę Rodziców działającą przy Szkole Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Topólce.

Anna Orłowska
Aleksandra Kolad

 

swiatowy dzien ksiazki i praw autorskich

 

Czytanie inwestycją w przyszłość

Kształtowanie nawyku czytania należy zacząć tuż po narodzinach dziecka. Stałe i systematyczne czytanie dziecku aktywizuje jego rozwój intelektualny i emocjonalny, budzi wrażliwość etyczną, sprzyja rozwijaniu postaw twórczych oraz wyzwalaniu różnych form ekspresji, wzbogaca wieź między dzieckiem a dorosłym. Dzieci słuchając czytane książki przez dorosłych wzbogacają słownictwo, uczą się gramatyki, składni, doskonalą mowę. Wybierając mądre książki uczymy dzieci wartości moralnych, szacunku do drugiego człowieka. Codzienne czytanie dziecku jest dobrą metodą wychowania małego czytelnika, który samodzielnie myśli, posiada wiedzę i umiejętność jej poszerzania, kształtuje nawyk uczenia się przez całe życie. Czytanie uspokaja, wycisza, relaksuje i poprawia koncentrację uwagi. Od nas dorosłych, od naszej konsekwencji zależy, czy wykształcimy w dzieciach nawyk czytania.
W ramach wspierania rozwoju zainteresowań czytelniczych dzieci z klasy IIIb rozpoczynają tydzień nauki szkolnej od słuchania kolejnych fragmentów książki pod tytułem „Król Maciuś Pierwszy”. 5 lutego 2018 r. trzecioklasistów odwiedził Kierownik Posterunku Policji w Topólce – Pan Artur Kmiecikowski, który włączył się w akcję głośnego czytania. Dzieci w ramach podziękowań wręczyły pamiątkowy dyplom podpisany przez uczniów klasy IIIb. Na zakończenie wykonano wspólne zdjęcie.

Anna Orłowska, Barbara Kordylak

 

 

Klasowy Konkurs Pięknego Czytania

Czytanie jest najważniejszą umiejętnością, którą uczniowie nabywają w szkole. W ramach wspierania dzieci w nabywaniu tej umiejętności wychowawczyni klasy IIIa zorganizowała dla swoich wychowanków Klasowy Konkurs Pięknego Czytania. Cele, które przyświecały konkursowi to propagowanie kultury czytelniczej, dbałość o piękno języka ojczystego, wyrabianie nawyku czytania jako formy spędzania wolnego czasu. Dzieci prezentowały swoje umiejętności przed wychowawczynią – p. Aleksandrą Kolad, bibliotekarzem szkolnym – p. Anną Orłowską oraz kolegami z klasy. Uczniowie biorący dział w konkursie otrzymali pamiątkowe dyplomy, długopisy z logo szkoły oraz zostali nagrodzeni gromkimi brawami.

Anna Orłowska, Aleksandra Kolad

 

Czytanie inspiracją

Głośne czytanie to czynność łatwa, przyjemna i inspirująca, nie wymaga od dorosłych szczególnego przygotowania ani nakładów finansowych. I bezpłatna, gdy korzystamy z biblioteki! Z inicjatywy wychowawczyni p. Barbary Kordylak klasa IIIb już po raz kolejny objęta została działaniami wspierającymi czytelnictwo. W tym roku szkolnym do wspólnego czytania wybrano książkę Janusza Korczaka „Król Maciuś Pierwszy”. Wysłuchane fragment stanowią inspirację do dyskusji, w którą uczniowie żywiołowo się włączają. W akcji wzięli już udział: dyrektor szkoły Grzegorz Pierucki, pedagog szkolny Elżbieta Pesta – Wojtysiak oraz bibliotekarz szkolny – Anna Orłowska, prezentując wybrane fragmenty utworu. Była to dla wszystkich wspaniała zabawa i ciekawa forma nauki.
Przeprowadzone badania potwierdzają, że codzienne czytanie dzieciom wpływa znacząco na poprawę ich umiejętności językowych, intelektualnych i społecznych oraz podniesienie poziomu czytelnictwa wśród uczniów.

Anna Orłowska


Jak zachęcić do czytania?

Czytanie jest kluczową umiejętnością nabywaną w procesie edukacyjnym, niezbędną do prawidłowego funkcjonowania człowieka w środowisku informacyjnym. Nasza szkoła realizując program wychowawczo – profilaktyczny podejmuje różnorodne działania promujące bibliotekę i czytelnictwo. Jedno z nich to zorganizowanie z okazji Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych Loterii czytelniczej, której celami były: zainteresowanie książką, rozbudzenie i kształtowanie kultury czytelniczej, podnoszenie poziomu czytelnictwa, integracja środowiska szkolnego, zwrócenie uwagi na ogromną rolę biblioteki w życiu szkoły, w nauce i rozwijaniu zainteresować czytelniczych.
W loterii wzięli udział wszyscy, którzy wypożyczyli książkę w październiku. Cieszyła się dużym zainteresowaniem uczniów- już dopytują się o kolejną. Mogła się ona odbyć dzięki przychylności Pani Joanny Szczepaniak – Dyrektora KDBS Odział Topólka, Pani Małgorzaty Puszakowskiej – Przewodniczącej Rady Rodziców oraz Radnego Powiatu Radziejowskiego - Arkadiusza Jąkalskiego, którzy ufundowali nagrody.
Bardzo serdecznie dziękujemy sponsorom, że doceniając wartość obcowania z książką w dzisiejszym świecie, wsparli nasze działania. Przekazane przez nich nagrody stały się dla uczniów dodatkową motywacją do tego, aby sięgnąć po książkę, a nie zagłębiać się w świat wirtualny, kształtować wyobraźnię, a nie bierne przyglądać się obrazkom. Czytanie nie grozi nam uzależnieniem, czytając – żyjemy podwójnie.

Anna Orłowska
Elżbieta Pesta – Wojtysiak

 


„Bez względu na to ile masz zajęć, najważniejszą rzeczą, jaką możesz zrobić dla przyszłości swojego dziecka, oprócz okazywania mu miłości i przytulania, jest codzienne głośne czytanie oraz radykalne ograniczenie telewizji.”

Jim Trelease, autor „Podręcznika głośnego czytania”

 


 

klub przyjaciol ksiazki

 


 

STATYSTYKI WYPOŻYCZEŃ 

 

 statystyka biblioteka1

 

statystyka biblioteka2

 

srednia wypozyczen 

 


 

 

 

serce

 

W bibliotece :

•  chętnie Cię widzimy
•  nie stawiamy stopni
•  do niczego nie zmuszamy

 

 

W bibliotece możesz:

•  wybierać i wypożyczać książki
•  czytać czasopisma
•  myśleć i szukać informacji
•  korzystać z internetu
•  pytać
•  uśmiechać się
•  mieć spokój