Wykaz Kadry Pedagogicznej w  Szkole Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Topólce

 

lp.

        imię i nazwisko

          nauczyciela

               nauczany przedmiot/prowadzone zajęcia

1.

 mgr Grzegorz Pierucki -

 Dyrektor Szkoły

 - historia

2.

 mgr Elżbieta Budzyńska  Zastępca Dyrektora Szkoły

 - informatyka

 - zajęcia rewalidacyjne

3.

 mgr Elżbieta Pesta- Wojtysiak

 - pedagog szkolny (pomoc psychologiczno-pedagogiczna)

 - zajęcia rewalidacyjne

 - doradztwo zawodowe

4.

 lic. Anna Głowacka

 - wychowanie przedszkolne w Punkcie Przedszkolnym przy Szkole         Podstawowej – Gr. 3 (dzieci pięcioletnie)

5.

 mgr Katarzyna Wujkiewicz

 

 - wychowanie przedszkolne w Punkcie Przedszkolnym przy Szkole     Podstawowej – Gr. 1 (dzieci trzyletnie)

6.

 mgr Anna Dykon

 - wychowanie przedszkolne w Punkcie Przedszkolnym przy Szkole     Podstawowej – Gr. 2 (dzieci czteroletnie)

7.

 mgr Marlena Smolarek

 - wychowanie przedszkolne w oddziale przedszkolnym

   w Szkole Podstawowej – Gr. Oa

8.

 mgr Marzanna Danielewicz

 - wychowanie przedszkolne w oddziale przedszkolnym w Szkole       Podstawowej – Gr. Ob

9.

 mgr Marianna Zielińska

 - edukacja wczesnoszkolna – kl. IIIa

10.

 mgr Renata Muraczewska

 - edukacja wczesnoszkolna – kl. IIIb

11.

 mgr Barbara Kordylak -
 

 - edukacja wczesnoszkolna – kl. Ib

 - zajęcia rozwijające

12.

 lic. Aleksandra Kolad -
 

 - edukacja wczesnoszkolna – kl. Ia

 - zajęcia rozwijające

13.

 mgr Mariola Linert

 - edukacja wczesnoszkolna – kl. IIb

 - zajęcia rozwijające

 - zajęcia rewalidacyjne

14.

 mgr Emilia Kacprzak

 - nauczyciel wspomagający w kl. Va

15.

 mgr Mirosława Nieznańska

 - edukacja wczesnoszkolna - kl. IIa

 - zajęcia rozwijające

16.

 mgr Katarzyna Smól

 - język angielski

 - zajęcia rozwijające zainteresowania w zakresie języka angielskiego

   w kl. VIIIb

 - zaj. z wychowawcą w klasie VIIc

17.

 mgr Maria Danielewska

 - język angielski 

 - zajęcia rozwijające zainteresowania w zakresie języka angielskiego   

   w kl. VIIIa

 - zaj. z wychowawcą w klasie VIIa

18.  mgr Anna Jaskólska

 - język angielski w edukacji wczesnoszkolnej i wychowaniu     przedszkolnym w Szkole (Oa i Ob) i w Punkcie Przedszkolnym (gr. 1-3)

 - wychowanie przedszkolne w Punkcie Przedszkolnym przy Szkole       Podstawowej

19.

 mgr Paulina Kontowicz

 - język niemiecki

20.

 mgr Anna Michalak

 - język polski

 - zaj. rozwijające zainteresowania polonistyczne w kl. VIab

 - zaj. indywidualne

 - zajęcia z wychowawcą w kl. VIIIb

21.

 mgr Renata Pierucka

 - język polski

 - zajęcia rozwijające zainteresowania polonistyczne w kl. Vabc

 - zajęcia rewalidacyjne

22.

 mgr Beata Jankowska

 - język polski

 - zajęcia rozwijające zainteresowania polonistyczne w kl. VIIIa

 - zajęcia z wychowawcą w kl. VIIIa

23.

 mgr Elżbieta Dziakiewicz

 - nauczyciel wspomagający w kl. IIb

24.

 mgr Maria Olszewska

 - matematyka

 - zajęcia indywidualne

 - zajęcia rewalidacyjne

 - zajęcia z wychowawcą w kl. IVa

25.

 mgr Katarzyna Drzewiecka

 - matematyka

 - biologia

 - zajęcia rozwijające zainteresowania matematyczne w kl. VIab

 - zajęcia rewalidacyjne

 - zajęcia indywidualne

26.   mgr Barbara Kosińska

 - matematyka

 - zajęcia rozwijające zainteresowania matematyczne w kl. Va (+ Vbc)

 - zajęcia rozwijające zainteresowania matematyczne w kl. VIIIa (+    VIIIb)

 - zajęcia rewalidacyjne

 - zajęcia indywidualne

27.

 mgr Małgorzata Jaskulska

 - matematyka

 - informatyka

 - zajęcia rozwijające zainteresowania matematyczne w kl. Vb (+ Vac)

 - zajęcia rozwijające zainteresowania matematyczne w kl. VIIIb (+    VIIIa)

 - zajęcia z wychowawcą w kl. VIIb

28.

 mgr Joanna Rzepecka

 -  nauczyciel fizyki                  

29.

 mgr Sylwia Kręcicka – Derela

 - nauczyciel wspomagający w gr. Ob; historia w kl. Va

30.

 mgr Agnieszka Kordylak

 - historia

 - wiedza o społeczeństwie

 - wych. do życia w rodzinie  

 - zaj. rewalidacyjne

 - zajęcia z wychowawcą w kl. Vb

31.

 mgr Maria Gołębiewska

 - geografia             

32.

 mgr Ewa Lorenc

 - chemia         

 - zaj. indywidualne

33.

 mgr Magdalena Kurzawa

 - biologia

 - przyroda

 - edukacja dla bezpieczeństwa

 - zajęcia indywidualne

 - zajęcia rewalidacyjne

 - zaj. rewalidacyjno - wychowawcze

 - zajęcia z wychowawcą w kl. VI

34.

 mgr Agnieszka Mańkowska

 - technika

 - zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze                                                 

35.

 mgr Robert Siwiński

 - wychowanie fizyczne

36.

 mgr Paweł Rogowski

 - wychowanie  fizyczne  

37.

 mgr Eliza Ospalska – Grudzień

 - plastyka

 - muzyka  

 - zajęcia rewalidacyjne   

 - zajęcia z wychowawcą w kl. IVa 

38.

 mgr Grażyna Błaszczyk

 - religia

 - zajęcia rewalidacyjne 

 - zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze                                                 

39.

 mgr Jolanta Grabowska

 - religia

 - zajęcia rewalidacyjne

 - wczesne wspomaganie dzieci       

 - zajęcia logopedyczne w oddziale przedszkolnym w Szkole       Podstawowej  

40.

 mgr Aneta Tejman

 - religia

 - zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze         

41.

 mgr Anna Orłowska

 - wychowawca - bibliotekarz

 - zajęcia rewalidacyjne

42.

 mgr Lidia Wąsikowska

 - wychowawca w świetlicy szkolnej

43.

 mgr Barbara Przybysz

 - wychowawca w świetlicy szkolnej