SZANOWNI RODZICE!

 


 

KOMISJA REKRUTACYJNA PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W TOPÓLCE OGŁASZA NABÓR UZUPEŁNIAJĄCY DZIECI DO PUNKTU PRZEDSZKOLNEGO, ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO I KLAS PIERWSZYCH.
TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW W NABORZE UZUPEŁNIAJĄCYM OD 7 MAJA DO 14 MAJA 2019 R. DO GODZINY 15:00.

 


 

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. M. Kopernika w Topólce
ogłasza nabór dzieci na rok szkolny 2019/2020

Od 11 lutego 2019 r. rozpoczyna się rekrutacja dzieci do Punktu przedszkolnego, Oddziału przedszkolnego
w szkole podstawowej i Klasy pierwszej szkoły podstawowej na rok szkolny 2019/2020.

Do 22 lutego 2019 r. należy złożyć deklarację
o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w szkole podstawowej lub w punkcie przedszkolnym.

Do 22 lutego 2019 r. – zgłoszenie dziecka zamieszkałego w obwodzie szkoły do klasy pierwszej.

Od 25 lutego 2019 r. do 22 marca 2019 r. składanie wniosków
o przyjęcie do oddziału przedszkolnego w szkole
lub punktu przedszkolnego
i do klasy pierwszej szkoły podstawowej.

 

Dziecko urodzone w 2012 r. jako 7 latek rozpoczyna naukę
w klasie pierwszej.

 

Dziecko urodzone w 2013 r. jako 6 latek uczestniczy obowiązkowo w wychowaniu przedszkolnym.

 

Dzieci urodzone w 2016, 2015, 2014 mogą uczestniczyć w wychowaniu przedszkolnym.

 

 

Pliki do pobrania:

 

 Regulamin do PP i OP

Deklaracja PP

Wniosek PP

Wniosek OP

Regulamin do kl. I

Karta zgłoszenia (zgłoszenie)

Wniosek do kl. I

 


OFERTA DLA SZEŚCIOLATKÓW

Prezentacja w PowerPoint - pobierz plik