Szanowni Państwo, Drodzy Uczniowie!

Zgodnie z zapisami rozporządzeń Ministra Edukacji Narodowej:
• zmieniającymi rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,
• w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz wydanymi w dniu dzisiejszym obostrzeniami przerwa w zajęciach prowadzonych w szkole przedłuża się do 10 kwietnia 2020 r. Od 25 marca 2020 r. nauka będzie obowiązkowo odbywać się z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

W związku z powyższym informuję, że:

1) Proces edukacyjny będzie realizowany zdalnie.

2) Każdy uczeń zobowiązany jest do realizacji zajęć z poszczególnych przedmiotów w systemie zdalnym.

3) Zasady komunikacji z uczniami i rodzicami określi nauczyciel przedmiotu i wychowawca klasy.

4) W nauczaniu wykorzystana będzie przede wszystkim komunikacja przy pomocy poczty elektronicznej oraz komunikatorów internetowych, grup społecznościowych, platform edukacyjnych (m.in. Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej- https://epodreczniki.pl oraz Kujawsko – Pomorskiej Platformy Edukacyjnej- edupolis - https://edupolis.pl). Nauczyciele i uczniowie otrzymają do platform loginy i hasła.

 

5) Przygotowane przez nauczycieli materiały będą zawierać kolejne treści z podstawy programowej oraz będą:

a) zgodne z rozkładem materiału (możliwa jest jego zmiana przez nauczyciela) i liczbą godzin danego przedmiotu w tygodniu (np. 4 godziny matematyki w tygodniu – to 4 przygotowane i opracowane dla uczniów tematy przez nauczyciela na tydzień nauki);

b) poprzedzone tematem lekcji. Tematy lekcji będą kolejno numerowane;

c) dostosowane do możliwości uczniów z uwzględnieniem różnych potrzeb edukacyjnych, w tym niepełnosprawności;

d) przygotowane z zastosowaniem oprogramowania ogólnodostępnego.

6) Przygotowane przez nauczycieli materiały będą przesyłane uczniom na pocztę elektroniczną (mailową). W okresie okres od 25. do 27. 03. Materiały będą również zamieszczone na stronie szkoły w zakładce ,,Zadania dla uczniów”. Na kolejny tydzień nauki materiały trafią w załącznikach tylko na pocztę mailową ucznia lub rodzica. Proszę sprawdzać pocztę i informować nauczyciela o ewentualnych problemach.

7) Proponuję, aby uczniowie do każdego przedmiotu utworzyli osobny folder na swoim komputerze i tam przenosili materiały otrzymane od nauczycieli. Stąd będzie możliwość odesłania pracy w postaci załącznika do nauczyciela.

8) Zasady prowadzenia edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej (klasy I- III) określają nauczyciele z rodzicami.

9) Zdalne ocenianie wiedzy i umiejętności wszystkich uczniów będzie się odbywać na podstawie uzgodnionych z nauczycielem form np. za prace przysłane nauczycielom na pocztę mailową.

10) Nie będzie możliwe planowane dostarczenie uczniom podręczników pozostawionych w szkole.

11) Codziennie rozpoczynamy naukę od godz. 9.00. Z uwagi na różny dostęp do sprzętu i Internetu nie określamy ścisłego planu lekcji. Pozostawiamy to nauczycielom. Uczniowie winni zrealizować tygodniowo taką ilość tematów z danego przedmiotu, jaka wynika z planu lekcji (np. język polski – 5 tematów, matematyka - 4 tematy, język angielski – 3 tematy itd. w zależności od klasy). Poza tym zachęcam do czytania, korzystania z programów edukacyjnych, ćwiczeń gimnastycznych w ramach wychowania fizycznego. Ósmoklasistom przypominam o egzaminie, który ma odbyć się w kwietniu.

12) W przypadku zmiany lub uszczegółowienia powyższych zasad informacje pojawią się na stronie szkoły.

 

Życzę wszystkim zdrowia, wytrwałości i wzajemnej życzliwości w nadchodzącym czasie.

Dyrektor Szkoły
Grzegorz Pierucki

 


 

UWAGA !!!

 

INFORMUJEMY, IŻ OD 23 MARCA BR. SEKRETARIAT SZKOŁY,

AŻ DO ODWOŁANIA,

NADAL BĘDZIE PRACOWAŁ

W SYSTEMIE PRACY ZDALNEJ

W GODZ. 8:00 – 16:00.

 

WSZELKIE SPRAWY ZAŁATWIANE BĘDĄ ZA POMOCĄ POCZTY ELEKTRONICZNEJ POD

ADRESEM: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

oraz pod numerem telefonu:

691 793 352

 


 

obrazek

   Na podstawie informacji MEN przekazujemy, że zostały zmienione przepisy, dzięki którym możliwe jest prowadzenie kształcenia na odległość w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół i placówek oświatowych w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID- 19.  Szczegóły związane z kształceniem na odległość dzieci i uczniów pozostających w domu podane zostaną w przyszłym tygodniu na stronie szkoły.

Nowe przepisy będą obowiązywały od 25 marca 2020 r. do 10 kwietnia 2020 r.

Źródło: https://www.gov.pl/web/edukacja/ksztalcenie-na-odleglosc--nowe-regulacje-prawne

Dyrektor Szkoły
Grzegorz Pierucki


 

INFORMACJA DLA RODZICÓW DZIECI UCZĘSZCZAJĄCYCH NA ZAJĘCIA

W PUNKCIE PRZEDSZKOLNYM PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. M. KOPERNIKA W TOPÓLCE

 

Za zajęcia dodatkowe w przedszkolu można dokonywać wpłat przelewem na konto bankowe.

Dane do wpłaty:

Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Topólce, Topólka 26, 87-875 Topólka

Nr konta bankowego: 23 9550 0003 2004 0061 6429 0001

Tytuł przelewu: za zajęcia dodatkowe + imię i nazwisko dziecka

Wszelkie informacje dotyczące wysokości wpłaty, zaległości, itp. można uzyskać pod nr telefonu: 542869003

Marcin Woźniak


Pasma edukacyjne TVP, TVP ABC i TVP Kultura

– propozycje dla uczniów i nauczycieli


 

>>> ZADANIA DLA UCZNIÓW <<<

 


 

UWAGA !!!

OD DNIA 17 DO 20 MARCA 2020 R.

W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. M. KOPERNIKA

W TOPÓLCE SEKRETARIAT  BĘDZIE PRACOWAŁ 

W SYSTEMIE PRACY ZDALNEJ W GODZINACH OD 800 - 1600.

WSZELKIE SPRAWY ZAŁATWIANE BĘDĄ  ZA POMOCĄ

POCZTY ELEKTRONICZNEJ

POD ADRESEM Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

ORAZ POD NUMEREM TELEFONU 691 793 352


 

Drodzy Ósmoklasiści !

Od poniedziałku 17 marca 2020 roku rusza Kujawsko–Pomorska e–Szkoła. Poniedziałkowe zajęcia rozpoczną się o godz. 9:00. Codziennie będą półgodzinne interaktywne lekcje on-line z przedmiotów egzaminacyjnych: języka polskiego, języka angielskiego i matematyki.

Transmisja on-line na stronie: https://edupolis.pl  (Kujawsko–Pomorska Platforma Edukacyjna).

Dyrektor Szkoły

Grzegorz Pierucki


   Z  uwagi na ”dynamiczny rozwój sytuacji” w kraju i na świecie, związanej z rozprzestrzenianiem się koronawirusa, proszę o bieżące śledzenie informacji dostępnych na stronach:

Gmina Topólka – www.topolka.pl

Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy – https://kuratorium.bydgoszcz.uw.gov.pl

Ministerstwo Edukacji Narodowej - https://www.gov.pl/web/edukacja

Główny Inspektor Sanitarny - https://gis.gov.pl

Wszystkim uczniom, rodzicom, opiekunom, pracownikom i przyjaciołom szkoły życzę zdrowia i optymizmu oraz apeluję o kierowanie się wytycznymi pochodzącymi z wyżej wymienionych źródeł.

Wszystkich uczniów proszę o zastosowanie wskazań Kujawsko – Pomorskiego Kuratora Oświaty Pana Marka Gralika, rodziców i opiekunów zaś o rozmowę z dziećmi na  temat niżej przedstawionego listu.

                                                                                                          Dyrektor Szkoły

Grzegorz Pierucki

 

List Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty do uczniów

,,Drodzy Uczniowie,

zanim przystąpicie do ostatnich zmagań o jak najlepsze wyniki Waszej pracy w szkole, zanim przystąpicie do egzaminów zewnętrznych, zostajecie poddani niezwykle ważnemu egzaminowi z odpowiedzialności za siebie i za innych. Tak bowiem należy traktować 14‑dniowy okres zawieszenia zajęć edukacyjnych. Choć dla wielu z Was jawi on się jako przyjemny czas odpoczynku od szkoły, i z pewnością taki też będzie, to warto zastanowić się, jak go wykorzystać z pożytkiem dla siebie i innych. Ci z Was, którzy z różnych powodów nie będą mogli uczestniczyć w kontaktach online ze swoimi nauczycielami, mają wiele możliwości, by nie zaprzestawać nauki  czy też samokształcenia.

Jednak najważniejszą sprawą jest Wasze zdrowie. Dbając o nie, zadbajcie też o zdrowie innych. Stąd mój gorący apel o unikanie większych skupisk ludzkich, typu centra handlowe. Miejcie na uwadze fakt, że możecie być nosicielami  koronawirusa,  który z Wami, młodymi i zdrowymi ludźmi, obejdzie się łagodnie, ale przekazany przez Was osobom starszym i  schorowanym może stać się przyczyną ich poważnej choroby, a nawet śmierci. Bądźcie roztropni w zagospodarowywaniu tego „wolnego czasu”. Niech Wasza odpowiedzialna postawa sprawi, że rozprzestrzenianie się koronawirusa zostanie powstrzymane.

Życzę Wam zdania tego egzaminu.

Marek Gralik

Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty”

 Źródło: https://kuratorium.bydgoszcz.uw.gov.pl/


 

 UWAGA !

Schowek01

Decyzją Ministra Edukacji Narodowej, wynikającą z konieczności zapobiegania rozprzestrzeniania się koronawirusa, zawieszone zostają zajęcia w przedszkolach, szkołach, placówkach oświatowych na obszarze całego kraju od 12 - 25 marca 2020 r., z czego pierwsze dwa dni (czwartek 12 marca i piątek 13 marca) to okres przejściowy. W okresie przejściowym nie będą odbywały się zajęcia dydaktyczno-wychowawcze, a jedynie zajęcia opiekuńcze. W okresie przejściowym dowóz dzieci na zajęcia we własnym zakresie.
Od poniedziałku, 16 marca br., zajęcia zostają zawieszone. Uczniowie nie przychodzą do przedszkola, szkoły, placówki oświatowej.

PROSIMY ŚLEDZIĆ NA BIEŻĄCO STRONĘ INTERNETOWĄ I FACEBOOKA SZKOŁY, GDZIE WSZELKIE INFORMACJE BĘDĄ PODAWANE NA BIEŻĄCO!

 

 


 

REKO informacja

 REKO harmonogram


Szanowni Rodzice i Opiekunowie

Powołując się na Rekomendacje MEN dotyczące profilaktyki zdrowotnej, w związku z pojawiającymi się w wielu krajach przypadkami zachorowań na koronawirusa przypominam, aby:

dzieci przeziębione i chore pozostały w domu;

rozmawiać z dziećmi na temat przestrzegania podstawowych zasad higieny, w tym m.in. częstego mycia rąk z użyciem ciepłej wody i mydła oraz ochrony podczas kaszlu i kichania;

przypominać dzieciom instrukcję dotyczącą mycia rąk oraz inne zasady dotyczące higieny osobistej.

 

Ponadto:

osoby, które nie miały kontaktu z osobą chorą nie mają powodów do obaw;

jeśli dziecko wróciło z terenów występowania koronawirusa i ma objawy grypopodobne, należy bezzwłocznie powiadomić najbliższą stację sanitarno-epidemiologiczną, zgłosić się do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego;

na bieżąco należy sprawdzać komunikaty publikowane na stronach Głównego Inspektoratu Sanitarnego i Ministerstwa Zdrowia;

w przypadku wątpliwości można kontaktować się pod nr infolinii 800 190 590 ( czynna całodobowo).

 

Dodatkowo informuję, iż rodzicowi (opiekunowi) dziecka do 8 roku życia, w przypadku nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, przedszkola lub szkoły należy się zasiłek opiekuńczy (art. 32 ust.1 lit. a Ustawy z dnia 25 czerwca 1999r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby lub macierzyństwa, Dz.U.z 2017 r. poz. 1368).

Z wyrazami szacunku

Grzegorz Pierucki – dyrektor szkoły


 

PROGRAM DLA SZKÓŁ

Program dla szkół

 


POSTĘPOWANIE WOBEC ZAGROŻENIA WIRUSEM GRYPY

 Zapobieganie grypie w szkołach i placówkach oświatowych

CHROŃ PRZED GRYPĄ SIEBIE I INNYCH

Grypa - zalecenia dla szkół

Jak skutecznie myć ręce

 W przypadku wątpliwości proszę dzwonić na infolinię Ministerstwa Zdrowia: tel. 800-190-590 (czynny całodobowo).


SZANOWNI  RODZICE!

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. M. Kopernika w Topólce

 ogłasza nabór dzieci na rok szkolny 2020/2021

Od 10 lutego 2020 r. rozpoczyna się rekrutacja dzieci do punktu przedszkolnego, oddziału przedszkolnego

w szkole podstawowej i klasy pierwszej szkoły podstawowej na rok szkolny 2020/2021.

Do 21 lutego 2020 r. należy złożyć deklarację

o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w szkole podstawowej lub w punkcie przedszkolnym.

Do 21 lutego 2020 r. – zgłoszenie dziecka zamieszkałego w obwodzie szkoły do klasy pierwszej.

Od 24 lutego 2020 r. do 20 marca 2020 r. składanie wniosków

o przyjęcie do oddziału przedszkolnego w szkole

 lub punktu przedszkolnego

 i do klasy pierwszej szkoły podstawowej.

Dziecko urodzone w 2013 r. jako 7 latek rozpoczyna naukę

w klasie pierwszej.

Dziecko urodzone w 2014 r. jako 6 latek uczestniczy obowiązkowo w wychowaniu przedszkolnym.

 

Dzieci urodzone w 2015, 2016, 2017 mogą uczestniczyć

 w wychowaniu przedszkolnym.

ZAŁĄCZNIKI:

DEKLARACJA o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w punkcie przedszkolnym przy szkole

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO KLASY PIERWSZEJ

REGULAMIN REKRUTACJI DO KLASY PIERWSZEJ 2020/21

REGULAMIN REKRUTACJI DO PUNKTU PRZEDSZKOLNEGO PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DO PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA, ODDZIAŁU PRZY SZKOLE

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA - KL. I SPOZA OBWODU

 


ZAJĘCIA SPORTOWE W CZASIE FERII ZIMOWYCH

organizowane będą od 27 do 31 stycznia 2020 r.

 

Harmonogram zajęć zimowych

Zgoda rodziców

 


 

WAŻNA  INFORMACJA !

Wójt Gminy Topólka, pismem z dnia 22.01.2020 r. skierowanym do Dyrektora Szkoły w Topólce, informuje, że w drugim semestrze roku szkolnego 2019/2020 trasa linii nr 1 będzie przebiegała w następujący sposób:

Dowóz :
Topólka (szkoła) - Głuszynek - Znaniewo - Miłachówek - Czarnocice - Miałkie - Wyrobki - Orle - Topólka (szkoła).
Odwóz:
Topólka (szkoła) - Głuszynek - Znaniewo - Miłachówek - Czarnocice - Miałkie - Wyrobki - Orle - Topólka (szkoła).

Podany rozkład będzie obowiązywał od 10 lutego 2020 r.

 


 

Regulamin korzystania z szafek szkolnych

Załączniki nr 1 i 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

 


 

23 stycznia (czwartek), o godz. 16:00, w małej sali gimnastycznej odbędzie się zebranie z rodzicami uczniów

klas I - VIII. Po zebraniu ogólnym rodzice spotkają się w salach lekcyjnych z wychowawcami klas.

Zapraszamy serdecznie!

 


 

 Wójt Gminy Topólka zaprasza rodziców dzieci dowożonych autobusem nr 1 na spotkanie w dniu 17.01.2020 r. (piątek) na godz. 12:00 do sali konferencyjnej Urzędu Gminy Topólka.
Trasa autobusowa nr 1:
Orle - Wyrobki - Miłachówek - Znaniewo - Głuszynek - Czrnocice.

 


 

Drodzy Rodzice!
Jeżeli istnieje potrzeba zapewnienia dzieciom i uczniom opieki w okresie międzyświątecznym, szkoła oferuje zajęcia opiekuńczo-wychowawcze w Punkcie Przedszkolnym. Udział uczniów klas IV-VIII w zajęciach należy zgłosić do piątku w sekretariacie szkoły, a dzieci z oddziałów przedszkolnych i klas I-III wychowawcom poprzez zwrot rozdanych deklaracji.
Oferowane dni zajęć: 23-, 24-, 27-, 30-, 31 grudnia 2019 r. oraz 2 i 3 stycznia 2020 r. 

 


 

 W roku szkolnym 2019/2020 bieżące ogłoszenia będą zamieszczane

na profilu Facebooka Szkoły:

 

>> fb Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Topólce <<

 


 

Rozkład jazdy autobusów w roku szkolnym 2019/2020

UWAGA ZMIANA AUTOBUSU

Regulamin dowozu uczniów

 


  •  kalendarz

 

Informacja dotycząca opakowania zastępczego Mleka 1,5% UHT 250 ml

Informacja dotyczącą lektur dla czteroletniego liceum ogólnokształcącego i pięcioletniego technikum 

 

  List Minister Edukacji Narodowej do rodziców i opiekunów uczniów

 Zasady świadczenia - Dobry Start

 

Koła zainteresowań i organizacje uczniowskie w roku szkolnym 2018/2019

 

Ogólnopolska kampania edukacyjno-informacyjna Państwowej Straży Pożarnej:

Ulotka 1

Ulotka 2

Bezpieczna szkoła - Procedury reagowania w przypadku wystąpienia zagrożeń w szkole

 


 

 Plan zajęć I semestr 2018/2019

 
 
 
  

 

Uczniowie wyróżnieni

 


 

KOMUNIKAT DYREKTORA SZKOŁY

 

1. Przerwa majowa – od 1.05. do 5.05.2019 r. (od środy do niedzieli).
2. W czwartek 2.05. szkoła organizuje zajęcia opiekuńczo-wychowawcze w Punkcie Przedszkolnym. Zapisy w sekretariacie.
3. Zbliża się koniec roku szkolnego w związku z tym:
- do 10.05. nauczyciele przedmiotów i wychowawcy podadzą przewidywane oceny końcoworoczne i końcowe w tym oceny zachowania;
- do 13.05. uczniowie otrzymają do przekazania rodzicom informacje o przewidywanych ocenach;
- do 7.06. – wystawianie ocen przez nauczycieli przedmiotów i wychowawców;
- 12.06.- zebranie klasyfikacyjne Rady Pedagogicznej.
4. 21.06. – Zakończenie roku szkolnego (20. 06. – czwartek – Boże Ciało- dzień wolny).


Uwaga! – poprawa ocen niedostatecznych z I półrocza. Ostateczny termin upływa 10.05.2019 r.

Inne terminy
- 30. 04. – wycieczka do Warszawy;
- od 7. 05 - 8. 05. – będzie w naszej szkole objazdowe planetarium;
- 9.05. – czwartek o godz. 900 spotykamy się na uroczystości XX - lecia nadania Szkole imienia . Uczniowie z kursu 3 przyjeżdżają kursem 2 na godz. 9:00. Po uroczystościach, które rozpoczną się w kościele Mszą Św. przychodzimy na lekcje. W tym dniu obowiązuje strój galowy;
- 13.05. – w szkole będzie fotograf
- od 15.05. do 17.05. 2019 r. – wycieczka do Niemiec. W programie wycieczki m.in. Berlin i Poczdam.
- 31. 05. 2019 r. – Dzień Dziecka w Szkole.

Dyrektor Szkoły
Grzegorz Pierucki

 
 

 

UWAGA RODZICE!

 

Komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów na liście rezerwowej do wychowania przedszkolnego oraz do klasy pierwszej w roku szkolnym 2019/2020.

 

Rodzice kandydata składają potwierdzenie woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia w terminie do 8 kwietnia 2019 r. do godziny 15.

Druk potwierdzenia można pobrać, wypełnić i złożyć w sekretariacie szkoły.

Listy kandydatów wywieszono na tablicy ogłoszeń „INFORMACJE DLA RODZICÓW” w Szkole Podstawowej im. M. Kopernika w Topólce.

 
 
 

 

SZANOWNI RODZICE!

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. M. Kopernika w Topólce
ogłasza nabór dzieci na rok szkolny 2019/2020

Od 11 lutego 2019 r. rozpoczyna się rekrutacja dzieci do Punktu przedszkolnego, Oddziału przedszkolnego
w szkole podstawowej i Klasy pierwszej szkoły podstawowej na rok szkolny 2019/2020.

Do 22 lutego 2019 r. należy złożyć deklarację
o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w szkole podstawowej lub w punkcie przedszkolnym.

Do 22 lutego 2019 r. – zgłoszenie dziecka zamieszkałego w obwodzie szkoły do klasy pierwszej.

Od 25 lutego 2019 r. do 22 marca 2019 r. składanie wniosków
o przyjęcie do oddziału przedszkolnego w szkole
lub punktu przedszkolnego
i do klasy pierwszej szkoły podstawowej.

 

Dziecko urodzone w 2012 r. jako 7 latek rozpoczyna naukę
w klasie pierwszej.

Dziecko urodzone w 2013 r. jako 6 latek uczestniczy obowiązkowo w wychowaniu przedszkolnym.

Dzieci urodzone w 2016,2015,2014 mogą uczestniczyć
w wychowaniu przedszkolnym.

 

Regulaminy i druki zgłoszenia, deklaracji oraz wniosków są do pobrania w sekretariacie szkoły oraz na stronie internetowej Szkoły Podstawowej im. M. Kopernika w Topólce w zakładce "Rekrutacja".

 
 

 

Uwaga!! Zmiana planu lekcji od dnia 4.02.2019 r.

Z końcem pierwszego półrocza klasy:
VIIa i b, VIIIa i b oraz IIIABC zakończą zajęcia wychowania do życia w rodzinie,
a rozpoczną je klasy IVa, b i c, Va i b oraz VIa i b.

Wychowanie do życia w rodzinie (II półrocze):

kl. IVa – wtorek – 1340 – 1425
kl. IVb – środa – 1435 – 1520
kl. IVc – środa – 1340 – 1425
kl. Va – piątek – 1435 – 1520
kl. Vb – poniedziałek – 1340 – 1425
kl. VIa – wtorek – 1435 – 1520
kl. VIb – piątek – 1340 – 1425

Prosimy wychowawców klas o przekazanie tej informacji swoim wychowankom i naniesienie zmian w planie lekcji.

 


 

Uwaga Rodzice w zakładce "Egzamin i wybór szkoły" zamieszczono informację dotyczącą rekrutacji do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2019/2020.

 


 

Informujemy, iż wraz z rozpoczęciem nowego roku szkolnego ulegnie zmianie system przerw śródlekcyjnych. Wszystkie przerwy będą odtąd trwały 10 minut, a dwie przerwy obiadowe po 15 minut – pierwsza: 11.30 - 11.45, druga: 12.30 - 12.45.

- Od nowego roku szkolnego ulegną również zmianie godziny odjazdów autobusów ze szkoły. Harmonogram odjazdów:
1) godz. 12.35
2) godz. 13.35
3) godz. 14.30
4) godz. 15.25.

 


  

ROZKŁAD ZAJĘĆ w nowym roku szkolnym 2018/2019

Pobierz wersję do wydrukowania

 

  1. 800 - 845

       845 – 855 - przerwa

  1. 855 - 940

         940 – 950 - przerwa

  1. 950 - 1035

       1035 – 1045 - przerwa

  1. 1045 - 1130

       1130 – 1145 -  przerwa obiadowa

  1. 1145 -1230

          1230 – 1245 – przerwa obiadowa

  1. 1245 - 1330

         1330 – 1340 – przerwa

  1. 1340 - 1425

         1425 – 1435 - przerwa

  1. 1435 - 1520

 

 


 

 ZADBAJ O SWÓJ KRĘGOSŁUP

Aby kręgosłup był zdowy i zadowolony wystarczy pamiętać o kilku prostych zasadach:

czytaj wiecej...