ZAJĘCIA SPORTOWE W CZASIE FERII ZIMOWYCH

organizowane będą od 27 do 31 stycznia 2020 r.

 

Harmonogram zajęć zimowych

Zgoda rodziców

 


 

WAŻNA  INFORMACJA !

Wójt Gminy Topólka, pismem z dnia 22.01.2020 r. skierowanym do Dyrektora Szkoły w Topólce, informuje, że w drugim semestrze roku szkolnego 2019/2020 trasa linii nr 1 będzie przebiegała w następujący sposób:

Dowóz :
Topólka (szkoła) - Głuszynek - Znaniewo - Miłachówek - Czarnocice - Miałkie - Wyrobki - Orle - Topólka (szkoła).
Odwóz:
Topólka (szkoła) - Głuszynek - Znaniewo - Miłachówek - Czarnocice - Miałkie - Wyrobki - Orle - Topólka (szkoła).

Podany rozkład będzie obowiązywał od 10 lutego 2020 r.

 


 

Regulamin korzystania z szafek szkolnych

Załączniki nr 1 i 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

 


 

23 stycznia (czwartek), o godz. 16:00, w małej sali gimnastycznej odbędzie się zebranie z rodzicami uczniów

klas I - VIII. Po zebraniu ogólnym rodzice spotkają się w salach lekcyjnych z wychowawcami klas.

Zapraszamy serdecznie!

 


 

 Wójt Gminy Topólka zaprasza rodziców dzieci dowożonych autobusem nr 1 na spotkanie w dniu 17.01.2020 r. (piątek) na godz. 12:00 do sali konferencyjnej Urzędu Gminy Topólka.
Trasa autobusowa nr 1:
Orle - Wyrobki - Miłachówek - Znaniewo - Głuszynek - Czrnocice.

 


 

Drodzy Rodzice!
Jeżeli istnieje potrzeba zapewnienia dzieciom i uczniom opieki w okresie międzyświątecznym, szkoła oferuje zajęcia opiekuńczo-wychowawcze w Punkcie Przedszkolnym. Udział uczniów klas IV-VIII w zajęciach należy zgłosić do piątku w sekretariacie szkoły, a dzieci z oddziałów przedszkolnych i klas I-III wychowawcom poprzez zwrot rozdanych deklaracji.
Oferowane dni zajęć: 23-, 24-, 27-, 30-, 31 grudnia 2019 r. oraz 2 i 3 stycznia 2020 r. 

 


 

 W roku szkolnym 2019/2020 bieżące ogłoszenia będą zamieszczane

na profilu Facebooka Szkoły:

 

>> fb Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Topólce <<

 


 

Rozkład jazdy autobusów w roku szkolnym 2019/2020

UWAGA ZMIANA AUTOBUSU

Regulamin dowozu uczniów

 


  •  kalendarz

 

Informacja dotycząca opakowania zastępczego Mleka 1,5% UHT 250 ml

Informacja dotyczącą lektur dla czteroletniego liceum ogólnokształcącego i pięcioletniego technikum 

 

  List Minister Edukacji Narodowej do rodziców i opiekunów uczniów

 Zasady świadczenia - Dobry Start

 

Koła zainteresowań i organizacje uczniowskie w roku szkolnym 2018/2019

 

Ogólnopolska kampania edukacyjno-informacyjna Państwowej Straży Pożarnej:

Ulotka 1

Ulotka 2

Bezpieczna szkoła - Procedury reagowania w przypadku wystąpienia zagrożeń w szkole

 


 

 Plan zajęć I semestr 2018/2019

 
 
 
  

 

Uczniowie wyróżnieni

 


 

KOMUNIKAT DYREKTORA SZKOŁY

 

1. Przerwa majowa – od 1.05. do 5.05.2019 r. (od środy do niedzieli).
2. W czwartek 2.05. szkoła organizuje zajęcia opiekuńczo-wychowawcze w Punkcie Przedszkolnym. Zapisy w sekretariacie.
3. Zbliża się koniec roku szkolnego w związku z tym:
- do 10.05. nauczyciele przedmiotów i wychowawcy podadzą przewidywane oceny końcoworoczne i końcowe w tym oceny zachowania;
- do 13.05. uczniowie otrzymają do przekazania rodzicom informacje o przewidywanych ocenach;
- do 7.06. – wystawianie ocen przez nauczycieli przedmiotów i wychowawców;
- 12.06.- zebranie klasyfikacyjne Rady Pedagogicznej.
4. 21.06. – Zakończenie roku szkolnego (20. 06. – czwartek – Boże Ciało- dzień wolny).


Uwaga! – poprawa ocen niedostatecznych z I półrocza. Ostateczny termin upływa 10.05.2019 r.

Inne terminy
- 30. 04. – wycieczka do Warszawy;
- od 7. 05 - 8. 05. – będzie w naszej szkole objazdowe planetarium;
- 9.05. – czwartek o godz. 900 spotykamy się na uroczystości XX - lecia nadania Szkole imienia . Uczniowie z kursu 3 przyjeżdżają kursem 2 na godz. 9:00. Po uroczystościach, które rozpoczną się w kościele Mszą Św. przychodzimy na lekcje. W tym dniu obowiązuje strój galowy;
- 13.05. – w szkole będzie fotograf
- od 15.05. do 17.05. 2019 r. – wycieczka do Niemiec. W programie wycieczki m.in. Berlin i Poczdam.
- 31. 05. 2019 r. – Dzień Dziecka w Szkole.

Dyrektor Szkoły
Grzegorz Pierucki

 
 

 

UWAGA RODZICE!

 

Komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów na liście rezerwowej do wychowania przedszkolnego oraz do klasy pierwszej w roku szkolnym 2019/2020.

 

Rodzice kandydata składają potwierdzenie woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia w terminie do 8 kwietnia 2019 r. do godziny 15.

Druk potwierdzenia można pobrać, wypełnić i złożyć w sekretariacie szkoły.

Listy kandydatów wywieszono na tablicy ogłoszeń „INFORMACJE DLA RODZICÓW” w Szkole Podstawowej im. M. Kopernika w Topólce.

 
 
 

 

SZANOWNI RODZICE!

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. M. Kopernika w Topólce
ogłasza nabór dzieci na rok szkolny 2019/2020

Od 11 lutego 2019 r. rozpoczyna się rekrutacja dzieci do Punktu przedszkolnego, Oddziału przedszkolnego
w szkole podstawowej i Klasy pierwszej szkoły podstawowej na rok szkolny 2019/2020.

Do 22 lutego 2019 r. należy złożyć deklarację
o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w szkole podstawowej lub w punkcie przedszkolnym.

Do 22 lutego 2019 r. – zgłoszenie dziecka zamieszkałego w obwodzie szkoły do klasy pierwszej.

Od 25 lutego 2019 r. do 22 marca 2019 r. składanie wniosków
o przyjęcie do oddziału przedszkolnego w szkole
lub punktu przedszkolnego
i do klasy pierwszej szkoły podstawowej.

 

Dziecko urodzone w 2012 r. jako 7 latek rozpoczyna naukę
w klasie pierwszej.

Dziecko urodzone w 2013 r. jako 6 latek uczestniczy obowiązkowo w wychowaniu przedszkolnym.

Dzieci urodzone w 2016,2015,2014 mogą uczestniczyć
w wychowaniu przedszkolnym.

 

Regulaminy i druki zgłoszenia, deklaracji oraz wniosków są do pobrania w sekretariacie szkoły oraz na stronie internetowej Szkoły Podstawowej im. M. Kopernika w Topólce w zakładce "Rekrutacja".

 
 

 

Uwaga!! Zmiana planu lekcji od dnia 4.02.2019 r.

Z końcem pierwszego półrocza klasy:
VIIa i b, VIIIa i b oraz IIIABC zakończą zajęcia wychowania do życia w rodzinie,
a rozpoczną je klasy IVa, b i c, Va i b oraz VIa i b.

Wychowanie do życia w rodzinie (II półrocze):

kl. IVa – wtorek – 1340 – 1425
kl. IVb – środa – 1435 – 1520
kl. IVc – środa – 1340 – 1425
kl. Va – piątek – 1435 – 1520
kl. Vb – poniedziałek – 1340 – 1425
kl. VIa – wtorek – 1435 – 1520
kl. VIb – piątek – 1340 – 1425

Prosimy wychowawców klas o przekazanie tej informacji swoim wychowankom i naniesienie zmian w planie lekcji.

 


 

Uwaga Rodzice w zakładce "Egzamin i wybór szkoły" zamieszczono informację dotyczącą rekrutacji do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2019/2020.

 


 

Informujemy, iż wraz z rozpoczęciem nowego roku szkolnego ulegnie zmianie system przerw śródlekcyjnych. Wszystkie przerwy będą odtąd trwały 10 minut, a dwie przerwy obiadowe po 15 minut – pierwsza: 11.30 - 11.45, druga: 12.30 - 12.45.

- Od nowego roku szkolnego ulegną również zmianie godziny odjazdów autobusów ze szkoły. Harmonogram odjazdów:
1) godz. 12.35
2) godz. 13.35
3) godz. 14.30
4) godz. 15.25.

 


  

ROZKŁAD ZAJĘĆ w nowym roku szkolnym 2018/2019

Pobierz wersję do wydrukowania

 

  1. 800 - 845

       845 – 855 - przerwa

  1. 855 - 940

         940 – 950 - przerwa

  1. 950 - 1035

       1035 – 1045 - przerwa

  1. 1045 - 1130

       1130 – 1145 -  przerwa obiadowa

  1. 1145 -1230

          1230 – 1245 – przerwa obiadowa

  1. 1245 - 1330

         1330 – 1340 – przerwa

  1. 1340 - 1425

         1425 – 1435 - przerwa

  1. 1435 - 1520

 

 


 

 ZADBAJ O SWÓJ KRĘGOSŁUP

Aby kręgosłup był zdowy i zadowolony wystarczy pamiętać o kilku prostych zasadach:

czytaj wiecej...