rada rodziców 

 SKŁAD ZARZĄDU RADY RODZICÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ
IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W TOPÓLCE NA ROK SZKOLNY 2020/2021

 PRZEWODNICZĄCA    Agata Bystrzycka
 ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEJ    Anna Bartoś
 SKARBNIK    Emilia Czyżewska
 SEKRETARZ    Małgorzata Waszak

 I CZŁONEK ZARZĄDU

 II CZŁONEK ZARZĄDU

   Damian Mierzwicki

   Monika Lisiecka

 

Rada Rodziców przy SP im. M. Kopernika w Topólce. Topólka 26

Numer konta: 29 9550 0003 2004 0062 3498 0001