Informacja o podręcznikach  w roku szkolnym 2018/2019

 

W roku szkolnym 2018/2019 wszystkie podręczniki są bezpłatne i zostaną wypożyczone uczniom.  

Uczniowie otrzymają również wybrane zeszyty ćwiczeń.

 

 Poniżej podajemy:

 

Wykaz podręczników na rok szkolny 2018 - 2019, które należy zakupić:

 

WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE:

 

 • 1) Oddział przedszkolny – ,,0” - Dzieci sześcio– i pięcioletnie przyjęte do oddziału przedszkolnego  w Szkole Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Topólce:
 •   
 •              1. Plac zabaw. Sześciolatek. Roczne przygotowanie przedszkolne. Typ wydania – Box.
 •                  Wydawnictwo: WSiP. Rok wydania - 2018
 •   

             Komplet materiałów dla sześciolatków zawiera następujące elementy:

 •              Plac zabaw. Sześciolatek. Karty pracy. Część 1 – Autorki : Anna Idzikowska-Guzy, Ewa Janus
 •              Plac zabaw. Sześciolatek. Karty pracy. Część 2
 •              Plac zabaw. Sześciolatek. Karty pracy. Część 3
 •              Plac zabaw. Sześciolatek. Karty pracy. Część 4
 •              Plac zabaw. Sześciolatek. Księga zabaw z literami – Autor : Karolina Karamuz
 •              Plac zabaw. Sześciolatek. Wyprawka
 •              Plac zabaw. Alfabet z obrazkami
 1. Religia – ,,Jesteśmy dziećmi Boga” – podręcznik i ćwiczenie do religii dla klasy O ( podręcznik i ćwiczenie razem). Autorzy Izabela Czarnecka Teresa Czarnecka, Władysław  Kubik. Wydawnictwo: WAM  Kraków.
 2. Język angielski – bez podręcznika.
 • 2) Punkt Przedszkolny przy Szkole Podstawowej im. M. Kopernika w Topólce (przyjęte dzieci trzy- cztero- i pięcioletnie do wychowania przedszkolnego w Punkcie Przedszkolnym)
 1. Wychowawcy na spotkaniu wrześniowym – poinformują rodziców o zakupie pomocy edukacyjnych dla dzieci.
 2. W sprawie pomocy edukacyjnych do języka angielskiego i religii informacja zostanie podana również  na spotkaniu wrześniowym.

 RELIGIA W KLASACH  I – VIII SZKOŁY PODSTAWOWEJ I W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJALNEJ:

 • 1) Klasa I: RELIGIA: „Jesteśmy w rodzinie Pana Jezusa”. Autorzy: ks. W. Kubik. Wydawnictwo: WAM Kraków
 • 2) Klasa II: RELIGIA: „Kochamy Pana Jezusa”. Autorzy: ks. W. Kubik, ks. G. Łuszczak, T. Czarnecka. Wydawnictwo: WAM Kraków
 • 3) Klasa III: „Przyjmujemy Pana Jezusa”. Autor: ks. W. Kubik. Wydawnictwo: WAM Kraków
 • 4) Klasa IV: „Zaproszeni przez Boga”. Autor: ks. Zbigniew Marek. Wydawnictwo:  WAM Kraków
 • 5) Klasa V: „Obdarowani przez Boga”. Autor: ks. Zbigniew Marek. Wydawnictwo:  WAM  Kraków
 • 6) Klasa VI: „Przemienieni przez Boga” – nowa podstawa programowa. Autor: ks. Zbigniew Marek. Wydawnictwo: WAM  Kraków
 • 7) Klasa VII: ,, W drodze do Emaus. Jezus uczy i zbawia. Podręcznik do religii dla  VII klasy szkoły podstawowej”  lub  dla I klasy gimnazjum  

Autor:  Zbigniew Marek SJ ( red.) Wydawnictwo WAM Kraków

 • 8) Klasa VIII: ,, W drodze do Emaus. Jezus działa i zbawia. Podręcznik do religii  dla VIII klasy szkoły podstawowej”  lub dla II klasy gimnazjum.

Redaktor:  Zbigniew Marek SJ  i Anna Walulik CSFN. Wydawnictwo WAM Kraków

 • 9) III klasa gimnazjalna: ,, W drodze do Emaus. Jezus prowadzi i zbawia. Podręcznik do religii  dla III klasy gimnazjum.

Redaktor:  Zbigniew Marek SJ  i Anna Walulik CSFN. Wydawnictwo WAM Kraków

 

JĘZYK NIEMIECKI W KLASACH  IV – VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ:

 • 1) Klasa IV: „Język niemiecki. Punkt”. Podręcznik dla klasy IV szkoły podstawowej”. Autor: Anna Potapowicz. Wydawnictwo: WSiP (podręcznik z  CD audio).
 • 2) Klasa V: W I półroczu:- „Język niemiecki. Punkt”. Podręcznik dla klasy IV szkoły podstawowej”. Autor: Anna Potapowicz .Wydawnictwo:  WSiP. Uczniowie kontynuują  podręcznik do klasy IV z poszerzonym materiałem przygotowanym przez nauczyciela.
 • W II półroczu - „Język niemiecki. Punkt”. Podręcznik dla klasy V szkoły podstawowej”. Autor: Anna Potapowicz. Wydawnictwo:  WSiP.
 • 3) Klasa VI: bez podręcznika. Uczniowie do zagadnień powtórzeniowych zatrzymują podręcznik- Punkt 4.

 


 

Szkolny zestaw programów nauczania