SKŁAD ZARZĄDU RADY RODZICÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ
IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W TOPÓLCE


 PRZEWODNICZĄCY  Mariusz Górzyński
 ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEGO  Małgorzata Puszakowska
 SKARBNIK  Emilia Czyżewska
 SEKRETARZ  Anna Gawłowska
 CZŁONEK ZARZĄDU  Agata Bystrzycka

 


  

RADA RODZICÓW ZAPRASZA NA BAL ANDRZEJKOWY

 Pobierz plakat

 

SZANOWNI RODZICE

Dnia 3. 11. 2017 r. o godzinie 16.00 odbędzie się zebranie ,,Trójek Klasowych”

wraz z Radą Rodziców.

Prosimy o przybycie

Zarząd Rady Rodziców

 

KONKURS
NA NAJWIĘKSZĄ WPŁATĘ NA FUNDUSZ RADY RODZICÓW

Trzy zwycięskie klasy, które do dnia 10. 12. 2017r. wpłacą największe kwoty na Fundusz Rady Rodziców w przeliczeniu na 1 ucznia otrzymają zwrot w wysokości:
I miejsce - 100 zł, II miejsce - 75zł, III miejsce - 50zł do wykorzystania w ramach własnego funduszu klasowego.
Wpłaty w wysokości 20 zł można dokonywać u wychowawców klas,
u skarbnika R.R. Pani Emilii Czyżewskiej lub w sekretariacie szkoły.
Można również wpłacać na konto Rady Rodziców w tytule należy podać - włata na Radę Rodziców 2017/2018, imię i nazwisko dziecka oraz klasę (w przypadku klas gimnazjalnych dodajemy "KG" ):
KDBS ODDZIAŁ W TOPÓLCE
29 9550 0003 2004 0062 3498 0001

Wyniki zostaną ogłoszone najpóźniej 20 grudnia 2017 r. na stronie internetowej szkoły w zakładce Rada Rodziców i na tablicach ogłoszeń w szkole.

 

 

SZANOWNI RODZICE

Składka na fundusz Rady Rodziców wynosi 20 zł.
Wpłat można dokonywać u wychowawców klas, u skarbnika R.R. Pani Emilii Czyżewskiej lub w sekretariacie szkoły.
Można również wpłacać na konto Rady Rodziców w tytule należy podać - włata na Radę Rodziców 2017/2018, imię i nazwisko dziecka oraz klasę (w przypadku klas gimnazjalnych dodajemy "KG" ):
KDBS ODDZIAŁ W TOPÓLCE
29 9550 0003 2004 0062 3498 0001

 

 

INFORMACJA O UBEZPIECZENIU NNW Colonnade 2017 

 OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA - School Protect Colonnade 2017 r.

 W dniu 16 stycznia 2017r. na spotkaniu Klasowych Rad Rodziców został wybrany ponownie Zarząd Rady Rodziców z powodu rezygnacji przewodniczącej Justyny Hernackiej.

Oto nowy skład Zarządu:

Przewodnicząca : Ewelina Jarzynowska

Zastępca Przewodniczącej : Małgorzata Puszakowska

Skarbnik : Anna Smolarek

Sekretarz : Dorota Śniegowska

 

 SZANOWNI RODZICE

Zebranie zostało przełożone na poniedziałek tj. 16.01.2017 r. na godzinę 16.00 sala nr 7. Serdecznie zapraszam.

Przewodnicząca RR

 

SZANOWNI RODZICE

Serdecznie zapraszam na zebranie podsumowujące I semestr roku szkolnego 2016/2017. Na spotkaniu zostaną również ustalane sprawy bieżące na  II semestr 2016/2017. Zebranie odbędzie się 11 stycznia 2017r. w sali nr 7 o godzinie 15.30.

                                                                                                                                                Przewodnicząca RR

 

KONKURS NA PLAKAT „ZBIÓRKA MAKULATURY” 

ROZSTRZYGNIĘTY!!!

 

Konkurs miał charakter proekologiczny, a jego celem była ciekawie i oryginalnie przedstawiona informacja zachęcająca do zbierania makulatury przy Szkole Podstawowej im. M. Kopernika w Topólce. Konkurs trwał od 1 października do 31 pażdziernika . Mogli w nim brać  udział wszyscy uczniowie naszej szkoły.

Organizatorem i fundatorem nagród jest Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej w Topólce.

W dniu 3 listopada jury  w składzie:

Przewodnicząca RR: Justyna Hernacka

 Zastępca: Ewelina Jarzynowska

 Dyrektor szkoły: Grzegorz Perucki

 Przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego: Amelia Kuźmińska

 Zastępca: Mateusz Jasiński

 Sekretarz: Agata Rakowska

 jednogłośnie wybrało:

I miejsce – Malwina Piasecka z IIc

II miejsce ex aeguo – Hanna Kordylak z IIIa

                                  - Łukasz Jankowski z IVa

 Wyróżnienie zdobyły:

Magdalena Sztamblewska z IIc

Alicja Orszulak z IIc

Julia Siarkowska z IIc

 Serdecznie gratulujemy i zachęcamy do uczestnictwa w kolejnych konkursach.

  

INFORMACJA DLA RODZICÓW

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków uczniów w Szkole Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Topólce w roku szkolnym 2016/2017

 

Tabela nr 1: Podstawowe informacje

Nr polisy ubezpieczeniowej

0202S10132

Ubezpieczyciel

AIG Europe Limited Sp. z o.o. Oddział w Polsce

Suma ubezpieczenia

10 500 zł

Składka od ucznia

23 zł

Okres ubezpieczenia

01.10.2016 r. – 30.09.2017 r.

Czasowy i terytorialny zakres ochrony

Ochrona 24 godziny na dobę, na całym świecie

Wyczynowe uprawianie sportu

Objęte ochroną, bez zwyżki składki dla ucznia

Wypłata świadczeń

Bez powoływania komisji lekarskiej, na podstawie zgłoszenia szkody i dokumentacji medycznej oraz innych dokumentów (np. rachunków za leczenie). Świadczenie ustalane na podstawie OWU oraz tabeli oceny procentowej stałego uszczerbku na zdrowiu.

 

Tabela nr 2: Zakres ubezpieczenia i wysokość świadczeń

ZAKRES UBEZPIECZENIA

SUMA UBEZPIECZENIA

(dla jednej osoby, na zdarzenie)

Wysokość świadczeń (odszkodowania)1) 

Artykuł 6.1

ŚMIERĆ NA SKUTEK NIESZCZĘŚLIWEGO WYPADKU (w tym w wyniku zawału serca lub udaru mózgu)

10 500 zł

10 500 zł

ŚMIERĆ NA SKUTEK NIESZCZĘŚLIWEGO WYPADKU KOMUNIKACYJNEGO lub ŚMIERĆ NA TERENIE PLACÓWKI OŚWIATOWEJ

10 500 zł

10 500 zł

Dodatkowe świadczenie z tytułu śmierci Rodzica Osoby ubezpieczonej w następstwie NW

1 000 zł

1 000 zł

Artykuł 7.1

CAŁKOWITE TRWAŁE INWALIDZTWO

10 500 zł

10 500 zł

Artykuł 7.2

CZĘŚCIOWE TRWAŁE INWALIDZTWO2) (uszczerbek na zdrowiu w wyniku NW)

10 500 zł

1% SU (105 zł) za 1% uszczerbku

W tym: Pogryzienie lub ukąszenie Ubezpieczonego przez zwierzęta - jednorazowo

200 zł

200 zł

W tym: Wstrząśnienie mózgu u Ubezpieczonego w wyniku NNW - jednorazowo

200 zł

200 zł

Artykuł 7.3

KOSZTY LECZENIA SKUTKÓW NW

(a) usługi świadczone przez Lekarzy;

(b) pobyt w placówce leczniczej oraz korzystanie z sali operacyjnej w tej placówce

(c) środki znieczulające (a także ich podanie), wykonanie zdjęcia rentgenowskiego/prześwietlenia bądź zabiegi oraz testy laboratoryjne;

(d) usługi pogotowia ratunkowego;

(e) lekarstwa, środki lecznicze oraz usługi i materiały terapeutyczne

600 zł

Do 600 zł

Artykuł 7.4

ŚWIADCZENIE Z TYTUŁU POPARZEŃ

1 500 zł

od 15 zł do 1 200 zł (przy poparzeniu 
I stopnia);

od 300 zł do 1 500 zł (poparzenia II, III i IV stopnia)

Artykuł 7.5

ŚWIADCZENIE SZPITALNE Z TYTUŁU NW (dziennie, za każdy dzień pobytu w szpitalu, jeżeli pobyt trwał co najmniej 24 godziny, maksymalnie za 365 dni)

20 zł

20 zł za dzień pobytu

Artykuł 7.6

OKALECZENIE I OSZPECENIE TWARZY

1 500 zł

750 zł lub 1 500 zł (w zależności od długości blizny)

Artykuł 7.7

USZKODZENIE ZĘBÓW NA SKUTEK NIESZCZĘŚLIWEGO WYPADKU (maksymalnie 150 zł na ząb)

650 zł

do 650 zł

Artykuł 7.8

ŚWIADCZENIE Z TYTUŁU PORAŻENIA / PARALIŻU

10 500 zł

od 2 625 zł do 10 500 zł (w zależności od rodzaju porażenia)

KLAUZULA ZADOŚĆUCZYNIENIA ZA BÓL3)

10 500 zł

1% SU (105 zł)

1) Świadczenia mogą być wypłacane łącznie z różnych zakresów (artykułów).

2) Wypłata świadczeń zgodnie z Tabelą Świadczeń stanowiącą załącznik nr 1 do OWU.

3) Klauzula zadośćuczynienia za ból– zakres świadczeń zostaje rozszerzony o świadczenie z tytułu urazu ciała w wyniku nieszczęśliwego wypadku lub zdarzenia objętego umową, które wymagało interwencji lekarskiej i co najmniej jednej wizyty kontrolnej, a nie skutkowało wypłata świadczenia 
z tytułu Artykułu 7.2 (Częściowe trwałe inwalidztwo). Limit odpowiedzialności dla tego świadczenia wynosi 1% sumy ubezpieczenia określonej dla Artykułu 7.2. Świadczenie to wypłacane jest niezależnie od ewentualnej wypłaty świadczeń z tytułu innych Artykułów.

5) Śmierć, Całkowite lub Częściowe trwałe inwalidztwo w następstwie wystawienia na działanie surowych warunków atmosferycznych będzie uznane za spowodowane uszkodzeniem ciała.

 

INFORMACJE DOTYCZĄCE ZGŁOSZENIA SZKODY

Szkodę można zgłosić do Ubezpieczyciela:

 1. Telefonicznie za pośrednictwem infolinii – tel. 22 528 51 00 (rejestracja szkody, udzielenie informacji; druk zgłoszenia szkody wraz dokumentacją należy wysłać e-mailem lub listem poleconym)
 2. E-mailem na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.">Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.(zgłoszenia wymagające oryginałów dokumentów lub kopii potwierdzonych za zgodność należy przesłać tylko i wyłącznie w formie listu poleconego na adres Towarzystwa).
 3. Listem poleconymna adres: AIG Europe Limited, ul. Marszałkowska 111, 
  00-102 Warszawa
  .

Preferowana i najszybsza forma zgłoszenia szkody – forma mailowa.

Druk zgłoszenia szkody dostępny jest na stronie internetowej: https://www.aig.pl/business/produkty-i-uslugi/grupowe-ubezpieczenia-osobowe/specialty-solutions   w punkcie Edukacja.

 

INFORMACJE DODATKOWE:

Ubezpieczenie zawarte jest na podstawie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Następstw Nieszczęśliwych Wypadków SPECIALITYsolutions dla Dzieci i Młodzieży w Placówkach Oświatowych zatwierdzonych przez Dyrektora Oddziału AIG Europe Limited Sp. z o.o. Oddział w Polsce w dniu 17 lutego 2016 r., które są dostępne na stronie internetowej: https://www.aig.pl/business/produkty-i-uslugi/grupowe-ubezpieczenia-osobowe/specialty-solutionsw punkcie Edukacja.

Informacje dotyczące przesłanek wypłaty odszkodowania zawarte są w następujących częściach warunków ubezpieczenia:

Artykuł 6 – podstawowy zakres ochrony

Artykuł 7.1 – całkowite trwałe inwalidztwo

Artykuł 7.2 – częściowe trwałe inwalidztwo

Artykuł 7.3 – koszty leczenia skutków nieszczęśliwego wypadku

Artykuł 7.4 – świadczenie z tytułu poparzeń

Artykuł 7.5 – świadczenie szpitalne z tytułu nieszczęśliwego wypadku

Artykuł 7.6 – okaleczenie i oszpecenie twarzy

Artykuł 7.7 – uszkodzenie zębów na skutek nieszczęśliwego wypadku

Artykuł 7.8 – świadczenie z tytułu porażenia/paraliżu

Informacje dotyczące ograniczenia oraz wyłączenia odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń uprawniające do odmowy lub ograniczenia wypłaty odszkodowania zawarte są w następujących częściach warunków ubezpieczenia:

Artykuł 3 – ogólnie obowiązujące wyłączenia odpowiedzialności

Artykuł 7.3 – koszty leczenia skutków nieszczęśliwego wypadku

Artykuł 7.5 – świadczenie szpitalne z tytułu nieszczęśliwego wypadku

Artykuł 7.6 – okaleczenie i oszpecenie twarzy

Artykuł 7.7 – uszkodzenie zębów na skutek nieszczęśliwego wypadku

30 września 2016r. na zebraniu ogólnym została wybrana jednogłośnie nowa osoba na miejsce Sekretarza Rady Rodziców.

Obecny skład członków Rady Rodziców na rok szkolny 2016/2017:

Przewodnicząca: Justyna Hernacka

Zastępca przewodniczącej: Ewelina Jarzynowska

Skarbnik: Anna Smolarek

Sekretarz: Dorota Śniegowska

Członek wspierający: Małgorzata Mikołajczak

 KONKURS NA NAJWYŻSZĄ WPŁATĘ NA FUNDUSZ RADY RODZICÓW

Trzy zwycięskie klasy, które do 27.01.2016r. wpłacą największe kwoty na fundusz Rady Rodziców w przeliczeniu na 1 ucznia otrzymają zwrot w wysokości 20 %, 15 %, 10% wpłaconej kwoty, do wykorzystania w ramach własnego funduszu klasowego.

Wpłat można dokonywać u wychowawców klas, bądź u Skarbnika R.R. pani Anny Smolarek.

Można również wpłacać na konto R.R, podając imię i nazwisko dziecka oraz klasę, do której uczęszcza.

KDBS Oddział Topólka 29-9550-0003-2004-0062-3498-0001

 Wyniki zostaną ogłoszone po feriach, najpóźniej do końca lutego 2016r. na stronie internetowej Rady Rodziców i na tablicy ogłoszeń w szkole.

SZANOWNI RODZICE

Serdecznie zapraszam na zebranie podsumowujące działalność Rady Rodziców w roku szkolnym 2015/2016. Na spotkaniu zostaną również ustalane sprawy bieżące na rok szkolny 2016/2017. Zebranie odbędzie się 30 września 2016r. w sali nr 7 o godzinie 16.00.

Przewodnicząca RR

Składka na Radę Rodziców w roku szkolnym 2016/2017 wynosi 20 zł na dziecko. Wpłat prosimy dokonywać

u wychowawców, bądź na konto Rady Rodziców:

KDBS Oddział Topólka 29-9550-0003-2004-0062-3498-0001

  

KONKURS NA PLAKAT „ZBIÓRKA MAKULATURY”

Aby wyprodukować tonę papieru trzeba wyciąć aż 17 drzew lub zebrać ponad tonę makulatury. Z jednej tony makulatury można wyprodukować ok. 910 kg dobrej jakości papieru i ograniczyć zanieczyszczenie powietrza czy też zużycie wody w procesie produkcyjnym. Trzeba pamiętać, że przetwarzając makulaturę chronimy przede wszystkim drzewa i lasy przed wycinką.

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 2. Organizator konkursu: RADA RODZICÓW przy Szkole Podstawowej im. M. Kopernika w Topólce.
 3. Cel i charakter konkursu: Konkurs ma charakter proekologiczny, a jego celem jest ciekawie i oryginalnie przedstawiona informacja zachęcająca do zbierania makulatury przy Szkole Podstawowej im. M. Kopernika w Topólce.
 4. Podmioty, które mogą brać udział w konkursie: W konkursie mogą brać udział uczniowie oddziału przedszkolnego, klas I-III i klas IV – VI.
 5. Rodzaj plakatu: stworzenie dowolna techniką plakatu w wersji papierowej w formacie A3.
 6. Czas trwania konkursu: od 01.10.2016 r. do 01.11.2016 r.
 1. PRZEDMIOT KONKURSU ORAZ ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD

 1.Adresat konkursu: Konkurs jest adresowany do wszystkich uczniów SP w Topólce.

 1. W tworzeniu plakatu mogą brać udział maksymalnie 3 osoby.
 2. Wybrane zostaną 2 plakaty.
 3. Zwycięskie plakaty będzie wybierać komisja składająca się z 5 osób:

- przewodniczącego i zastępcy samorządu szkolnego

- Wicedyrektor szkoły

- przewodniczącej i zastępcy przewodniczącej RR.

 1. Gotowe plakaty należy zostawiać w pokoju nauczycielskim bądź u Wicedyrektor Anny Michalak.

III. OGŁOSZENIE WYNIKÓW KONKURSU I WYDANIE NAGRÓD

 1. Zwycięzcy konkursu zostaną poinformowani o przyznaniu im nagrody przez przedstawiciela Organizatora.
 2. Nagrody będą wydawane w późniejszym terminie – na apelu w SP w Topólce.

Rozpoczynamy zbiórkę makulatury w roku szkolnym 2016/2017.

Do dwóch specjalnych pojemników będą wrzucane imiona i nazwiska dzieci przynoszących makulaturę. Co 2 miesiące odbywać będzie się losowanie jednego ucznia z klas 0-III i jednego ucznia z klas IV- VI, którzy otrzymają nagrodę od Rady Rodziców. Losowanie będzie odbywać się na apelach szkolnych bądź w inny ustalony sposób. Nagrody będą przekazywane od razu.

                                                 

    Podziękowanie

Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej im. M. Kopernika w Topólce

pragnie w sposób szczególny podziękować

Pani Annie Orłowskiej i Panu Arkadiuszowi Jąkalskiemu

za całoroczną współpracę, a przede wszystkim

za pomoc w organizacji „Dnia Rodziny".

                                   

                                                                  Zarząd Rady Rodziców

 

DZIEŃ RODZINY

W dniu 28 maja br. na stadionie w Dębiankach odbył się piknik rodzinny p.n. „Dzień Rodziny”. Organizatorem był Zarząd Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej im. M. Kopernika w Topólce. Cały koszt imprezy został pokryty pozyskanymi funduszami od licznych sponsorów. Piknik trwał od godziny 14:00 do 19:00. Rozpoczął go występ dwóch grup tanecznych: „Biedroneczek” i „Iskier”.

dzien_rodziny_2.png

Dzieciom zapewniono wiele atrakcji m. in. dmuchany plac zabaw, watę cukrową, clowna, malowanie twarzy, loteriadę, aerobic, pokazy straży pożarnej i policji. Odbył się także pokaz udzielania 1-szej pomocy i użycia gaśnic.

Każdy mógł także pożywić się przy stoisku Kół Gospodyń Wiejskich z terenu gminy. Za niewielką opłatą można było skosztować żuru na naturalnym zakwasie, chleba ze smalcem i ogórkiem, hot-doga, pizzerinek i wielu słodkości w postaci ciast, babeczek i rogalików.

Przez cały okres trwania pikniku grał na żywo zespół „ADRIANEX”.

Rada Rodziców pragnie serdecznie podziękować sponsorom:

Danucie i Czesławowi Sadowskim,

Ks. kan. Antoniemu Wojciechowskiemu,

Grzegorzowi Pieruckiemu,

Annie Orłowskiej i Arkadiuszowi Jąkalskiemu,

Dorocie Leśnik,

Aleksandrze Paliwodzie,

Sławie Daszkiewicz- Żórawskiej,

Joannie i Mariuszowi Kordylak,

Katarzynie i Piotrowi Simińskim,

Komisji do spraw rozwiązywania problemów alkoholowych,

Bankowi KDBS.

Dziękujemy również bardzo serdecznie osobom, które pomogły w organizacji pikniku:

Wójtowi Gminy Markowi Dybowskiemu,

Dyrektorowi GOK’u Janowi Błaszczykowi,

Karolinie i Adrianowi Szymczak,

Iwonie Waszak,

Wiesławowi Lewandowskiemu.

Przewodnicząca Rady Rodziców

Justyna Hernacka

 

PODZIĘKOWANIA 

Zarząd Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej im. M. Kopernika w Topólce pragnie serdecznie podziękować za pomoc przy organizacji zabawy karnawałowej, która odbyła 06.02.2016 r.:

- zespołowi Euforia Band,

- Państwu Wioletcie i Krzysztofowi Wędrowskim,

- Państwu Katarzynie i Piotrowi Simińskim,

- oraz wszystkim rodzicom, którzy upiekli ciasta na kiermasz.

Przewodnicząca Rady Rodziców

Justyna Hernacka

 dzien_rodziny.png

 

 

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU WPŁAT NA KONTO RADY RODZICÓW

1 miejsce – I a; 10% wpłat = 35 zł

2 miejsce – I c; 8% wpłat = 20 zł

3 miejsce – III a; 5% wpłat = 10zł

Dziękujemy serdecznie za wpłaty i gratulujemy zwycięzcom!!!

 

KONKURS

NA NAJWYŻSZĄ WPŁATĘ NA FUNDUSZ RADY RODZICÓW

Trzy zwycięskie klasy, które do 11.12.2015 r. wpłacą największe kwoty na fundusz Rady Rodziców w przeliczeniu na 1 ucznia otrzymają zwrot w wysokości 10%, 8% i 5%  wpłaconej kwoty, do wykorzystania w ramach własnego funduszu klasowego.

Wpłat można dokonywać osobiście u Skarbnika R.R. Pani Anny Smolarek lub u wychowawcy klasy.

Można również wpłacać na konto Rady Rodziców podając imię i nazwisko dziecka oraz klasę, do której uczęszcza.

KDBS Oddział Topólka 29-9550-0003-2004-0062-3498-0001

Wyniki zostaną ogłoszone najpóźniej 18 grudnia 2015 r. na stronie internetowej Rady Rodziców i na tablicy ogłoszeń w szkole.

Dnia 14.09.2015 r. podczas walnego zebrania Rady Rodziców został wybrany nowy Zarząd Rady w składzie:

Przewodnicząca: Justyna Hernacka

Zastępca: Ewelina Jarzynowska

Skarbnik: Anna Smolarek

Sekretarz: Karolina Siekacz

Na zebraniu tym została wybrana firma oraz polisa ubezpieczeniowa dla dzieci SP Topólka na rok szkolny 2015/2016. Składka ubezpieczeniowa wynosi 23 zł za 1 osobę.

Firmą ubezpieczającą jest AIG Europe Limited, Sp. z o.o. Oddział w Polsce.

Składka na Radę Rodziców w roku szkolnym 2015/2016 wynosi 20zł.

Termin płatności – 31 grudnia 2015r.

KONTO RADY RODZICÓW – na które można wpłacać pieniądze:

KDBS Oddział Topólka 29955000032004006234980001

W dniu 29.09.2015 r. została zawarta umowa z Zakładem Fotograficznym ARP w Bydgoszczy.

Planowany termin wykonania usługi fotograficznej to marzec/kwiecień 2016 r.