W pierwszym roku funkcjonowania gimnazjum dysponowało pomieszczeniami na pierwszym piętrze budynku szkoły podstawowej. Były to cztery sale. Wraz z 87 uczniami klas pierwszych pracowało grono pedagogiczne w składzie:

Maria Borkowska – dyrektor, wychowanie fizyczne,

Elżbieta Budzyńska – informatyka

Barbara Kosińska – matematyka,

Magdalena Kurzawa – biologia, chemia,

Agnieszka Olejniczak – historia, wiedza o społeczeństwie,

Beata Smól – język polski

Grażyna Szklarska – informatyka

Ryszard Kujawa – fizyka

Grzegorz Pierucki – język niemiecki

Paweł Rogowski – wychowanie fizyczne

Jadwiga Stawicka – język rosyjski

Eliza Ospalska – Grudzień – sztuka

Ks. Waldemar Kowal – religia

 

Utworzono cztery klasy pierwsze, których wychowawcami zostali:

Klasa Ia – G. Szklarska

Klasa Ib – M. Kurzawa

Klasa Ic – B. Kosińska

Klasa Id – B. Smól

 

Uczniowie byli dowożeni z terenu całej gminy na zajęcia dwoma autobusami.

W drugim roku nauki mieliśmy już cztery oddziały uczniów klas pierwszych i cztery odziały uczniów klas drugich. Do grona nauczycielskiego dołączyli:

Aneta Tejman – religia,
Renata Pierucka – język polski,
Maria Gołębiewska – geografia.

Zakończyli współpracę z naszym gimnazjum:
Ks. Waldemar Kowal i pani J. Stawicka.

Uczono w siedmiu salach na górnym korytarzu. Nasza młodzież korzystała w trakcie zajęć wychowania fizycznego z Sali gimnastycznej szkoły podstawowej. Wychowawcami klas pierwszych zostali:

Ia – G. Pierucki
Ib – A. Olejniczak
Ic – R. Kujawa
Id – R. Pierucka

8 stycznia 1999r. weszła w życie ustawa, która wprowadziła reformę systemu edukacji w Polsce. Powołała do życia trzyletnie gimnazja. Rada Gminy Topólka na mocy ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym założyła Uchwałą z dnia 15 marca 1999r. publiczne Gimnazjum w Topólce. 14 kwietnia 1999r. stanowisko dyrektora Gimnazjum powierzono pani mgr Marii Borkowskiej, dotychczasowemu dyrektorowi szkoły podstawowej.

3 września 2001r. rozpoczął się trzeci rok działalności gimnazjum, kolejne klasy, kolejni nauczyciele. Nie zmieniła się ilość klas, co spowodowało wprowadzenie dwuzmianowości nauczania.

Podjęto zatem decyzję o dobudowaniu jednego skrzydła dla gimnazjum. Realizację tej inwestycji powierzono włocławskiej firmie REMWIL. Uroczyste otwarcie obiektu miało miejsce 2 września 2002r. Nieco wcześniej, bo w maju 2002r., nasi gimnazjaliści napisali pierwszy w historii szkoły egzamin gimnazjalny.

Wraz z rozpoczęciem roku szkolnego 2003/2004 przystąpiono do budowy bardzo potrzebnej młodzieży hali sportowej. Została ona oddana do użytku jesienią 2005r. Gimnazjum otrzymało od początku roku szkolnego nowego gimbusa, który dowoził uczniów na trasie Topolka – Torzewo.

Z dniem 1 września 2005r. na emeryturę odeszła pani Maria Borkowska – pierwszy dyrektor gimnazjum. Z tą samą datą to stanowisko zostało powierzone pani Elżbiecie Budzyńskiej, dotychczasowemu wicedyrektorowi gimnazjum.

Ważnym dla szkoły wydarzeniem było nadanie imienia. Przygotowania trwały długo. Ich uwieńczeniem była uroczystość, w trakcie której szkoła otrzymała sztandar oraz imię Adama Mickiewicza. Miało to miejsce 21 maja 2009r.

Cytaty z twórczości Adama Mickiewicza pochodzą ze strony http://mickiewicz.klp.pl/cytaty-0-14.html