DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ

,,W dniu rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej, 14 października każdego roku obchodzony będzie Dzień Edukacji Narodowej. Dzień ten uznaje się za święto wszystkich pracowników oświaty i jest wolny od zajęć lekcyjnych.”- taki zapis umieszczony został w ustawie Karta Nauczyciela z 1982 roku. Z tej okazji w Gimnazjum w Topólce  dnia 13.10.2006r. odbyła się uroczystość z udziałem pracowników oświaty, nauczycieli i wychowawców. Otrzymali oni dowody wdzięczności ze strony swoich wychowanków, rodziców, dla których sprawa edukacji narodowej, kształcenia młodzieży jest ważna. Uroczystość była także okazją do nagrodzenia nauczycieli  w podziękowaniu za ich trud i poświęcenie.

 

ANDRZEJKOWA DYSKOTEKA   

29 listopada dla uczniów Gimnazjum w Topólce, została zorganizowana w Gminnym Ośrodku Kultury dyskoteka  andrzejkowa. Święty Andrzej jest k patronem Szkocji, Grecji i Rosji. Święto w Polsce jest obchodzone w noc z 29 na 30 listopada, zaś w Szkocji: 30 listopada. Pierwotnie tylko przez panny (dla chłopców były „katarzynki„), obecnie jest imprezą skupiającą młodzież obojga płci. W Polsce w czasie obchodów tego święta mają miejsce wróżby, najczęściej jest to lanie wosku na zimną wodę, przez klucz. Ta wróżba przeznaczona jest dla wszystkich uczestników zabawy andrzejkowej.

 

PREZENTY DLA PRZEDSZKOLAKÓW

W grudniu 2007 roku Samorząd Uczniowski Gimnazjum w Topólce przeprowadził akcję pod hasłem Wielkie serce dla przedszkolaka. Gimnazjaliści zbierali zabawki i książki,które przed Świętem Bożego Narodzenia organizatorzy akcji przekazali dla podopiecznych  przedszkola w Topólce.

Zarząd samorządu uczniowskiego

 

WYBORY DO SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

Dnia 25 lutego 2008r. odbyły się wybory do Samorządu Uczniowskiego Gimnazjum w Topólce.  W wyborach wzięło udział 233 uczniów. Nad prawidłowym przebiegiem głosowanie czuwali opiekunowie SU wraz z dotychczasowym Zarządem.  Komisja wyborcza po przeliczeniu głosów ustaliła, że przewodniczącą Samorządu Uczniowskiego została Emilia Maciejczak. Funkcję zastępcy powierzono Karolinie Głowackiej, a skarbnika Marcie  Kosińskiej. Członkiem SU została Aneta Królak. Oficjalne  przekazanie funkcji przewodniczącej miało miejsce w Dzień Samorządności. Życzymy nowo wybranemu Samorządowi sprostania powierzonym im zadaniom.

 

DZIEŃ SAMORZĄDNOŚCI

31.03.2008r. odbył się Dzień Samorządności w naszym Gimnazjum. Impreza rozpoczęła się uroczystym przekazaniem władzy przez panią dyrektor nowej przewodniczącej samorządu uczniowskiego – Emilii Maciejczak. Po zapoznaniu obecnych z planem dnia odbyło się wiele ciekawych konkursów: konkurs wiedzy o Janie Pawle II, Adamie Mickiewiczu, wiedzy rolniczej, zawody sportowe dziewcząt i chłopców oraz dyktando. Po ogłoszeniu wyników konkursów miała miejsce niespodzianka przygotowana przez naszą panią dyrektor. Po raz kolejny progi gimnazjum przekroczył pan Piotr Lubertowicz, znakomity muzyk, który  nakreślił nam historię swojego życia. Skupił się on na swoim uzależnieniu od narkotyków. Przedstawił trudną drogę wychodzenia z nałogu. Ta „lekcja” dała nam wiele do myślenia i wyczuliła na problemy związane z zażywaniem narkotyków i piciem alkoholu. Pan Piotr jest muzykiem, w przeszłości grał w różnych zespołach muzycznych, spośród których wymienić należy: Dżem, Lady Pank, Chłopcy z Placu Broni. Dziękujemy pani dyrektor oraz radzie pedagogicznej za opiekę w tym radosnym dniu.

 

WYBORY RZECZNIKA PRAW UCZNIA

31.03.2008r. w Gimnazjum w Topólce odbyły się wybory nowego rzecznika praw ucznia oraz koordynatora ds. bezpieczeństwa. Do konkursu przystąpiło 11 gimnazjalistów . Odbył się on w trzech etapach. W pierwszej części nasi kandydaci odpowiadali na pytania ze znajomości podstawowych dokumentów szkolnych. Następnym etapem była autoprezentacja kandydatów. Ostatecznie rzecznikiem praw ucznia został Krzysztof Lorenc  z kl. Ia. W trzecim etapie komisja konkursowa wyłoniła koordynatora ds. bezpieczeństwa. Najlepszą znajomością prawa wykazała się Agnieszka Marszewska z kl. Id. Nad prawidłowym przebiegiem wyborów czuwała komisja w składzie : opiekun SU p. Grzegorz Pierucki, dotychczasowi Rzecznicy Praw Ucznia- Joanna Kosińska i Albert Wastowski – oraz Zarząd Samorządu Uczniowskiego. Gratulujemy wszystkim uczestnikom odwagi. Życzymy Krzysztofowi i Agnieszce wielu sukcesów i zadowolenia z pełnionych funkcji.