Publiczne Gimnazjum im. Adama Mickiewicza
Topólka 26
87-875 Topólka

Dyrektor:
mgr Elżbieta  Budzyńska
tel. 54-28-69-103

Wicedyrektor:
mgr Elżbieta Pesta – Wojtysiak
tel. 54-28-69-024

Sekretariat szkoły:
Teresa Piasecka
Anna Makowska
tel. 54-28-69-099
e-mail: gimn_topolka@wp.pl

Administrator serwisu: biuro@pixelui.pl