Ślubowanie

29 września 2011r. był wyjątkowym dniem dla Pierwszoklasistów, którzy złożyli ślubowanie i zostali przyjęci do grona uczniów Publicznego Gimnazjum im. A. Mickiewicza w Topólce.

A wcześniej?

Kilka tygodni wcześniej rozpoczęły się przygotowania. Uczniowie poznali szkołę, kolegów, zaznajamiali się ze swoimi prawami i obowiązkami, wdrażali się do wspólnego życia w społeczności szkolnej. Pomagali im w tym starsi koledzy, wychowawczynie, pracownicy szkoły i oczywiście rodzice

Wreszcie 29 września nadeszła upragniona, długo oczekiwana chwila. Jej świadkiem byli rodzice, Grono Pedagogiczne, przewodnicząca Rady Rodziców. Do Sali gimnastycznej weszły, w strojach galowych biretach na głowach, dzieci z trzech klas pierwszych. Następnie odśpiewano Hymn Szkoły. Pani dyrektor przywitała przybyłych gości oraz wygłosiła krótkie przemówienie. Również przedstawicielki Samorządu Uczniowskiego powitały uczniów klas pierwszych. Punktem kulminacyjnym całej uroczystości był sam akt ślubowania i pasowania na ucznia. Potem pani dyrektor wręczyła na ręce przewodniczących klas akty nadania klas pod opiekę dla poszczególnych klas. Po części oficjalnej rozpoczęła się część artysty zna –
quiz z wiedzy o gimnazjum zatytułowany „Otrząśnij się”. Po pięciu randach zwycięską okazała się klasa Ia. Ślubowanie zakończyło się dyskoteką.

Rodzicom gratulujemy tak wspaniałych pociech, a Pierwszakom życzymy wielu sukcesów w murach naszej szkoły!

 

Wybory do Samorządu Uczniowskiego

Dnia 28 listopada odbyły się wybory do Samorządu Uczniowskiego Gimnazjum w Topólce. Nad prawidłowym przebiegiem głosowanie czuwali opiekunowie SU wraz z dotychczasowym Zarządem.  Komisja wyborcza po przeliczeniu głosów ustaliła, że przewodniczącą Samorządu Uczniowskiego została Malwina Ulanowska. Funkcję zastępcy powierzono Ilonie Kwiatkowskiej, a skarbnika Michałowi Banasiakowi. Życzymy nowo wybranemu Samorządowi sprostania powierzonym zadaniom.

 

Opiekunowie SU

 

Choinka szkolna

4 lutego w naszym gimnazjum odbyła się choinka szkolna. Zagrał na niej zespół z Izbicy Kujawskiej. W trakcie jej trwania uczniowie zaprezentowali swoje talenty. ” Pokaz talentów” został zorganizowany przez: Kornelię Lewandowską, Monikę Fornalewicz, Monikę Małkowską i Monikę Nowak pod nadzorem   p. J. Rzepeckiej. W pokazie wzięli udział: Aleksandra Małecka, Aneta Wojdak, Klaudia Górniak, Dagmara Mętlewicz oraz Justyna Misterska, które pięknie zaśpiewały. Swoje rysunki zaprezentowała Weronika
Dziubińska. Rada rodziców ufundowała uczestnikom drobne upominki.

 

Monika Małkowska kl. IIIb