Rekrutacja do Publicznego Gimnazjum im. Adama Mickiewicza w Topólce na rok szkolny 2016/2017

 

Harmonogram czynności i szczegółowe terminy składania dokumentów:

Lp.

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu uzupełniającym

 1. Złożenie zgłoszenia. do 31.03.2016 r. do godziny 15:00
2. Złożenie wniosku o przyjęcie do gimnazjum. od 11.05.2016 r. (środa)

do 10.06.2016 r. (piątek)

do godziny 15:00

3. Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do gimnazjum o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz o zaświadczenie o wynikach sprawdzianu. od 24 czerwca 2016 r.

(piątek)

do 28 czerwca 2016 r.

(wtorek)

do godz. 15.00

 

4. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do gimnazjum i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 20t ust. 7 ustawy do 30 czerwca 2016 r. (czwartek)

 

do 2 sierpnia 2016 r. (wtorek)

 

5. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych         i kandydatów niezakwalifikowanych do 18 lipca 2016 r. (poniedziałek) do godz. 12:00 do 18 sierpnia 2016r.(czwartek)

 

6. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach sprawdzianu, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do gimnazjum. do 20 lipca 2016 r. (środa) do godz. 15:00