Regulamin wypożyczania i udostępniania podręczników (materiałów edukacyjnych) uczniom  w roku szkolnym 2015/2016.

 

1. Podręczniki własnością Szkoły.
2. Szkoła nieodpłatnie wypożycza uczniom podręczniki (materiały edukacyjne) mające postać papierową.
3. W przypadku, zniszczenia lub zagubienia podręczników (materiałów edukacyjnych) przez ucznia Dyrektor Szkoły zażąda od rodziców ucznia zwrotu kosztów zakupu podręczników.
4. W przypadku, gdy uczeń odchodzi ze Szkoły w trakcie trwania roku szkolnego, zobowiązany jest do oddania do biblioteki szkolnej wszystkich wypożyczonych podręczników (materiałów edukacyjnych).
5. W przypadku, gdy uczeń przenosi się z jednej szkoły do drugiej w trakcie trwania roku szkolnego, w nowej szkole, na czas zakupu przez szkołę podręcznika dla niego, korzysta z dodatkowego kompletu podręczników (materiałów edukacyjnych) wypożyczonych z biblioteki szkolnej.
6. Uczniowie, których nie będzie w szkole w dniu wypożyczenia/oddawania podręczników, będą zobowiązani do indywidualnego zgłoszenia się do biblioteki szkolnej.
7. Uczniowie zobowiązani są do dbałości o podręcznik (nie pisanie wewnątrz).
8. Podręczniki należy zwrócić do biblioteki szkolnej w terminie wyznaczonym przez bibliotekarza.
9. W przypadku, gdy uczeń nie odda podręczników do biblioteki zostaną zastosowane procedury z punktu 3 Regulaminu Wypożyczania Podręczników.