Przewodniczący – Patryk Trawiński kl.IIb

Z-ca przewodniczącego – Urszula Szczepaniak kl. Ib

Skarbnik – Agnieszka Sikorska kl. Ia

 

Opiekunowie: Katarzyna Smól, Joanna Rzepecka