POMÓŻ   I  TY

Akcja  stawia za cel pomoc 22- letniej Justynie  Niedziałek,  która w  wyniku  nieszczęśliwego wypadku w 2009 roku  straciła 4 palce prawej dłoni.  Prawidłowe funkcjonowanie wśród rówieśników i w życiu dorosłym ułatwią  jej protezy palców. Koszt protez około 65 000 zł zdecydowanie przewyższa możliwości finansowe rodziny Justyny, dlatego przede wszystkim od naszej ofiarności i dobroci ludzi o  otwartym sercu zależeć będzie powrót do sprawności i możliwości bycia aktywnym zawodowo.

Zbiórka pieniędzy odbywała się poprzez nabywanie cegiełek  w postaci pomocy naukowych (zebrano 80 zł).

 

MISJE

Misje to pomoc osobom dotkniętym poważnymi, trudno uleczalnymi chorobami,  pomoc  dzieciom,    osobom    biednym.  Opieka   nad osobami starszymi i chorymi. Celem naszej akcji była pomoc dzieciom z Argentyny.

Argentyna jest ósmym, co do wielkości krajem na świecie i drugim, co do wielkości. W Ameryce Południowej. Kraj ten zaskakuje swoją różnorodnością. W wielu rodzinach da się zauważyć biedę i brak możliwości by cieszyć się jakąś nadzieją na bardzo dostatnie życie. Sytuacja rodzin jest często skomplikowana i warunki życia bardzo ubogie – biednie ubrane dzieci i rodzice, których stać tylko na skromne jedzenie. Mimo tego wszystkiego nie tracą radości życia.

Akcja  polegała  na zbieraniu   przyborów szkolnych, albo do I Komunii Świętej,  które  zostały przekazane Ks. Józefowi Przybyszowi  pracującemu na misjach w Argentynie.

 

ŚWIECE  ADWENTOWE

Grudzień 2012r.

Akcja związana z okresem  ,, Adwentu”  ŚWIECE CARITAS były rozprowadzane przez uczniów  naszej  szkoły w par, pod wezwaniem Miłosierdzia Bożego w Topólce.  Pieniądze uzyskane zostały przeznaczone na cele Caritas – Włocławek.

Jezus
się rodzi –  Bóg do nas przychodzi.
Radują się wielcy, radują się mali,
Miłość nas łączy, ogrzewa, ocali.

 

Święta Bożego Narodzenia to najbardziej rodzinne święta, pełne miłości, radości i pokoju.      Naszą inicjatywą jest radość jaka pragniemy dać dzieciom chorym i niepełnosprawnym. Uczniowie przy zaangażowaniu rodziców, nauczycieli przygotowali  pierniki, wykonali karty świąteczne, ozdoby choinkowe, które młodzież rozprowadzała w celu uzyskania funduszy . Pieniądze uzyskane w tej akcji zostały przekazane dla dzieci chorych  z naszego terenu.

Szczególne podziękowania dla Rodziców i Ks. Antoniego Wojciechowskiego za okazaną pomoc i umożliwienie przeprowadzenia akcji.
Bardzo dziękujemy za włączenie się w tę ważną akcję.

 

MŁODZIEŻ GIMNAZJALNEGO  KOŁA  CARITAS