DZIEŃ PATRONA

 

„Gdziem z tobą płakał, gdziem się z tobą bawił,

Wszędzie i zawsze bedę ja przy tobie,

Bom wszędzie cząstkę mej duszy zostawił.”

Słowa te pochodzące z wiersza Adama Mickiewicza „Do M***” stały się myślą przewodnią VIII rocznicy nadania szkole imienia.

19 maja uroczystość ta w Publicznym Gimnazjum im. Adama Mickiewicza w Topólce rozpoczęła się od złożenia kwiatów w miejscu pamięci wieszcza narodowego. Następnie nasi gimnazjaliści uczcili pamięć wielkiego romantyka, deklamując jego wiersze. Zaprezentowali także swoje umiejętności wokalne, plastyczne oraz wiedzę dotyczącą życia i twórczości autora „Pana Tadeusza”.

W konkursie dotyczącym życia i twórczości patrona wzięli udział przedstawiciele klas pierwszych, natomiast w konkursie plastycznym inspirowanym poezją Adama Mickiewicza – uczniowie klas drugich.

Swoją obecnością zaszczycili nas goście: p. Maria Olszewska, p. Stanisław Borkowski, a także ks. kanonik Antoni Wojciechowski.

Uroczystość przygotowały: Beata Jankowska, Renata Pierucka, Maria Gołębiewska, Barbara Przybysz, Eliza Ospalska-Grudzień, Agnieszka Kordylak.

Beata Jankowska

Zdjęcia wykonali: Jakub Szarowski, Szymon Wrzeszczyński oraz Mateusz Zaliwczak.

 

W LUDOWYCH KLIMATACH

Pod tym hasłem 27 kwietnia publiczność gimnazjum oraz zaproszeni goście bawili się w rytmach ludowych piosenek, przyśpiewek, tańców, a także pogawędek utrzymanych w gwarze  kujawskiej.     Wśród tych gości witaliśmy:

-Wójta Gminy Topólka – p. Marka Dybowskiego,
-przewodniczącego Rady Gminy – p. Stanisława Borkowskiego,
-ks. kanonika Antoniego Wojciechowskiego,
-księży sąsiednich parafii- ks. Tadeusza Szczepaniaka, ks. Jerzego Mętlewicza i ks. Andrzeja Aniszczyka ,
-dyrektora Poradni  Psychologiczno – Pedagogicznej w Radziejowie – p. Mariolę Pińską i przedstawicieli poradni- p. Aleksandrę Kotarską, p. Kingę Ziółkowską  i p. Roberta Zaradzkiego ,
-Klub Seniora,
-rodziców oraz wielu przyjaznych szkole gości.
Pani dyrektor Elżbieta Budzyńska przedstawiła, iż ta uroczystość jest wyrazem podziękowania za 18 – letnią współpracę tym wszystkim, którzy wspierali naszą szkołę w różnych okolicznościach, zarówno tych miłych, jak i tych trudnych.
Dziewczęta i chłopcy gimnazjum zaśpiewali m.in. „Głęboką studzienkę”,   „Czerwone jabłuszko”,    „Uciekła mi przepióreczka”; zatańczyli kujawiaka.
A wszystko to w pięknych strojach ludowych na tle wiejskiej scenerii z ubiegłych epok.
Kultywowanie  tradycji,  zwyczajów , obrzędów  to  także  ważny cel wychowawczy naszej szkoły. Dlatego też uczniowie wraz z opiekunami nie pozwolili zapomnieć publiczności o naszych przodkach,  ich wiejskim życiu codziennym, mentalności, zabawach, tańcach i piosenkach , a także posiłkach. Podczas uroczystości gimnazjaliści częstowali gości chlebem ze smalcem i kiszonym ogórkiem oraz domowym plackiem drożdżowym. Smaczny posiłek zawdzięczamy Radzie Rodziców.
Do przygotowania uroczystości włączyli się wszyscy nauczyciele wraz z pracownikami obsługi. Scenografię zaprojektowała p. Maria Gołębiewska.
Stroną wokalno – muzyczną i strojami zajęły się panie Barbara Przybysz i  Eliza Ospalska – Grudzień. Nad słowem mówionym czuwały panie: Elżbieta Pesta -Wojtysiak i Beata Jankowska.

KWIETNIOWE SPOTKANIE INFORMACYJNE

Dyrekcja i Rada Pedagogiczna Publicznego Gimnazjum im. Adama Mickiewicza w Topólce serdecznie zaprasza rodziców na spotkanie informacyjne 7 kwietnia 2017 r. o godz. 15:15. 

 

MAJĄ SUKCES

Milena Janka z kl.IIIb i Kamil Zasada z kl.IIc  wzięli udział w Konkursie Kuratora Oświaty z Chemii. Do tej pory odbyły się już dwa etapy: etap szkolny i etap rejonowy. Oba zmagania nasi uczniowie pokonali i uzyskali ilość punktów umożliwiającą im udział w finale-etapie wojewódzkim. Ostatni etap odbędzie się  w lutym. Udział w tym prestiżowym konkursie to duże  wyzwanie dla młodzieży,  ponieważ sprawdza ich umiejętności,  wiedzę, oraz daje dobry start w przyszłość.  Laureat ma możliwość wyboru szkoły średniej jak również zwolniony jest z odpowiedniej części  egzaminu gimnazjalnego uzyskując maksymalną ilość punktów.

Ewa Lorenc

ZIMNE ŻYCIE NA PLUTONIE

19 lutego b.r. uczniowie naszego gimnazjum uczcili 543 rocznicę urodzin Mikołaja Kopernika, uczestnicząc w pokazach z fizyki i astronomii na UMK w Toruniu. Pokazy odbyły się pod tytułem „Zimne życie na Plutonie”. Pokazy połączone były z wykładem, podczas którego uczniowie dowiedzieli się ciekawych informacji o Układzie Słonecznym i gwiazdach, jak są zbudowane i rozmieszczone we wszechświecie. Wróciliśmy pełni wrażeń i bogatsi w wiedzę.

Katarzyna Wujkiewicz, Joanna Rzepecka

 

 

KONKURSY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

12 lutego b.r. Samorząd Uczniowski ogłosił wyniki następujących konkursów:

Konkurs na największą ilość uwag pozytywnych w I semestrze r. szk. 2015/16

I miejsce – klasa Ib – 101 uwag,

II miejsce – klasa Ia – 90 uwag,

III miejsce – klasa IIIc – 81 uwag.

 

Konkurs za wykonanie najładniejszej walentynki

I miejsce – klasa IIb

II miejsce –  klasa Ia

III miejsce – klasa IIIc

 

Konkurs za otrzymanie jak największej ilości walentynek na klasę

I miejsce – klasa IIc – 95 walentynek

II miejsce – klasa Ia – 46 walentynek

III miejsce – klasa IIIa – 40 walentynek.

 

Główną nagrodę za zajęcie I miejsca w poszczególnych konkursach był tzw. „bilet ulgowy”, który umożliwiał zwolnienie danej klasy z odpowiedzi ustnych i prac pisemnych w wybranym dniu.

Katarzyna Smól, Joanna Rzepecka

 

KARNAWAŁU CZAR

Samorząd Uczniowski zorganizował zabawę karnawałowo – walentynkową, która odbyła się w tłusty czwartek. Młodzież gimnazjalną odwiedziła „Koza”, która uświetniła naszą dyskotekę.

Joanna Rzepecka, Katarzyna Smól

Jest taki dzień…

Święta Bożego Narodzenia to  wyjątkowy okres  w  roku, na który długo czekają  nie tylko  dorośli, ale  również młodzież i dzieci.

22  grudnia 2015r. Publiczne Gimnazjum im. Adama Mickiewicza w Topólce wspólnie z Wójtem Gminy Topólka p. Markiem Dybowskim  przygotowało dla społeczności lokalnej spotkanie bożonarodzeniowe. Przyświecało mu  hasło ,, JEST  TAKI  DZIEŃ”.

Za sprawą  okazałej  scenografii,  wspólnie  odtwarzanych  scenek    bożonarodzeniowych  przez  rodziców i uczniów, śpiewanych kolęd, pastorałek. W radosnej, pełnej  życzliwości  atmosferze zostaliśmy  wprowadzeni  w  zbliżający  się  czas  Bożego Narodzenia

Wielu  dorosłych  przyzna, że wraz z upływem  czasu,  czar świąt  znika  przykryty  mgłą  codziennych  obowiązków.  Nie  da się  ukryć,  że niejeden chciałby  wrócić  do  lat  młodości, kiedy  na każdym  kroku  zauważało się świąteczne  akcenty, które  łatwiej  trafiały do świadomości  i rozsiewały  w niej  miłą  atmosferę  oczekiwania.  Wielu z  nas zapewne  ciepło  wspomina  szkolne  jasełka  organizowane  każdego  roku.  Całe  szczęście  owa  tradycja  nie  znika. Dobrym przykładem był występ Rodziców   i Uczniów naszego gimnazjum.
Wzruszającym  momentem było dzielenie się opłatkiem i wspólne śpiewanie kolędy ,, Bóg się rodzi”. Ten wyjątkowy dzień wprowadził nas w  nastrój  Bożego  Narodzenia.

Aneta Tejman

 

Zajęcia dwujęzyczne – języki (nie)obce

  W dniu 15.12.2015r. uczniowie klasy Ib uczestniczyli w lekcji dwujęzycznej poświęconej Świętom Bożego Narodzenia. W toku zajęć zapoznano ich ze zwyczajami charakterystycznymi dla krajów niemiecko – i anglojęzycznych oraz nową bazą leksykalną. Świątecznej atmosferze towarzyszyło nie tylko wielkie zaangażowanie i skupienie, ale i dobra zabawa, co można było zauważyć chociażby podczas  rozwiązywania kart pracy.  Uczniowie chętnie współpracowali ze sobą, byli aktywni, kreatywni, dociekali i dzielili się swoimi spostrzeżeniami. Nie zabrakło także wniosków –  słusznie zwrócili uwagę na to, że zapis i wymowa słów w języku niemieckim jest zbliżona do angielskich, i odwrotnie, a niektóre zwyczaje  przeniknęły do Polski  i zakorzeniły się tu (ubieranie choinki to zwyczaj typowo niemiecki, bez którego obecnie nie wyobrażamy sobie Świąt).

Lekcja dwujęzyczna cieszyła się dużym zainteresowaniem, a wnioski sformułowane na jej koniec utwierdziły nas w przekonaniu, iż uczniowie są otwarci na wszelkie innowacje.  Ich zadowolone twarze i pozytywne opinie o przebiegu lekcji były dla nas najlepszym prezentem świątecznym.

Nauczyciele języków obcych
Anna Sypniewska, Katarzyna Smól

MIKOŁAJKI

   6 grudnia z inicjatywy samorządu naszą szkołę odwiedził Mikołaj. Wszystkie dzieci „grzeczne” otrzymały słodki upominek po zaśpiewaniu kolędy. Był to bardzo miły i radosny dzień.

Joanna Rzepecka, Katarzyna Smól

ANDRZEJKI

 26 listopada odbyła się w naszej szkole dyskoteka andrzejkowa, którą zorganizował Samorząd Uczniowski gimnazjum. Jak widać na załączonym zdjęciu, zabawa była udana, wszystkim dopisywały humory i chęci spędzenia czasu w gronie przyjaciół i kolegów ze szkoły. Uczniowie mogli pozwolić sobie na chwilę rozrywki, oderwania od codzienności i nauki.

Joanna Rzepecka, Katarzyna Smól

 

DLA ORŁÓW

Kamil Zasada uczeń klasy IIc został objęty programem stypendialnym „Dla Orłów”. Jest to program skierowany do dzieci pracowników PKN ORLEN. Uczniowie, ubiegający się o stypendium musieli spełnić następujące wymagania:

– średnia ocen powyżej 5,

– sukcesy w konkursach przedmiotowych, sportowych czy artystycznych.

O stypendium ubiegało się ponad 80 kandydatów, 40 otrzymało stypendium. Kamil znalazł się w gronie stypendystów.

 

PIERWSZE ZMAGANIA ZA NAMI

Zakończył się już pierwszy etap Konkursów Przedmiotowych Kuratora Oświaty. Jest to prestiżowy konkurs, który zwalnia uczniów z części egzaminu gimnazjalnego i umożliwia dostanie się do wymarzonej szkoły średniej poza  standardową rekrutacją. Aby uzyskać tytuł laureata należy przejść 3 etapy (szkolny, rejonowy i wojewódzki), uzyskując odpowiednią ilość punktów na każdym z nich. Na pierwszym etapie zadowalający wynik uzyskało 4 uczniów naszej szkoły- dwie uczennice: Marta Dopieralska i Weronika Mętlewicz z biologii – opiekum Magdalena Kurzawa  oraz dwoje uczniów z chemii: Milena Janka i Kamil Zasada –-opiekun Ewa Lorenc.

Wymieniona młodzież w listopadzie i grudniu będzie reprezentowała nasze gimnazjum na etapie rejonowym.

 

 

 

 

 

 

Twoja krew jedynym ratunkiem dla innych

8 listopada 2015 r. w naszej gminie przy kościele parafialnym w Topólce odbyła się kolejna akcja poboru krwi. Zachęcając mieszkańców do udziału w akcji Młodzież Gimnazjalnego Koła Caritas przygotowała i rozprowadzała ulotki. Krew oddało 57 osób.

Drodzy Honorowi Dawcy Krwi, dziękujemy Wam za Wasz dar. To dzięki niemy wiele osób może powrócić do zdrowia i cieszyć się pełnią życia.

 

MIĘDZYGIMNAZJALNA INNOWACJA PEDAGOGICZNA

Publiczne Gimnazjum im. Adama Mickiewicza w Topólce rozpoczęło w roku szkolnym 2015/20116 udział w międzygimnazjalnej innowacji pedagogicznej z języka angielskiego i niemieckiego „Napiszmy to razem”. Przedsięwzięcie to będzie trwało od października 2015 r. do czerwca 2016 r. Głównym założeniem innowacji jest rozwój komunikacji w języku angielskim i niemieckim poprzez nawiązanie współpracy z innymi szkołami z powiatów: włocławskiego, lipnowskiego i radziejowskiego i współtworzenie  historyjki, komiksu, prezentacji multimedialnej oraz krótkiego filmu z wykorzystaniem nowoczesnych technologii informacyjnych. Chętni uczniowie naszego gimnazjum będą uczestniczyć w dodatkowych zajęciach, podczas których napiszą historię w języku angielskim pt. „Moja klasa na bezludnej wyspie” oraz w języku niemieckim:  „Ala była zwyczajną dziewczyną”. Następnie do gotowego tekstu stworzą prezentację multimedialną, aby w końcu nakręcić film opowiadający fabułę wcześniej wymyślonej historii.

Dzięki wprowadzeniu tej innowacji uczniowie zyskają dodatkową motywację do nauki języków obcych oraz zwiększy się ich efektywność i potencjał działania, łatwość w rozumieniu tekstów słuchanych
i czytanych w języku angielskim i niemieckim, posługiwaniu się bogatym zasobem słownictwa. Uczniowie rozwiną umiejętność nawiązania swobodnego kontaktu interpersonalnego podczas rozmów na Skype, poprzez wymianę e-maili z koleżankami i kolegami z innych szkół. W trakcie trwania innowacji uczniowie będą również mieli możliwość spotkania się w „realu” z uczniami realizującymi innowację w celach integracyjnych, komunikacyjnych oraz edukacyjnych (dzielenie się spostrzeżeniami ze zrealizowanych zadań oraz efektów jakie powstaną).

Opiekunowie innowacji: Joanna Wawrzyniak, Maria Danielewska

JAN  PAWEŁ II – PATRON  RODZINY

16  października obchodziliśmy  w  naszej szkole  ,, Dzień  Papieski”. Z tej okazji  można było  obejrzeć  montaż słowno – muzyczny poświęcony życiu św. Jana Pawła II  oraz   odbyło się   rozstrzygnięcie    Konkursu Wiedzy o Janie Pawle II.

W konkursie  brało udział 30 uczniów z naszego gimnazjum. Uczniowie mogli wykazać się wiedzą dotyczącą życia św. Jana Pawła II.

I miejsce  Milena  Janka – kl. III

II miejsce  Patryk  Dobiecki  kl.III

III miejsce Bartłomiej Wiśniewski kl.II

IV miejsce Małgorzata Słowińska  kl.III

V miejsce Anna Nowicka kl.II

V miejsce  Bartłomiej Sobucki kl.I

Zwycięscy  otrzymali dyplomy i nagrody. Gratulujemy i życzymy dalszych  sukcesów.

 

Chemicy świętowali – dym, huk, ogień

Probówki, palniki, poszły w ruch. Pojawiłl się ogień, dym i huk. Okazało się że  chemia  nie musi być nudna. Udowodniło  to Studenckie Kolo Chemików  przy UMK w Toruniu 23 października 2015r.podczas obchodów Międzynarodowego Dnia Mola.  Był on  okazją, aby w trakcie urządzanych pokazów, wykładów, warsztatów przekonać uczestników, że stereotypowy obraz chemii i chemików nie ma w sobie zbyt wiele prawdy. Organizatorkami wyjazdu na Wydział Chemii UMK do  Torunia były M. Kurzawa i E. Lorenc.

Przygotowanym efektom świetlno-akustycznym  przygladała się młodzież naszego gimnazjum. Uczniowie w trakcie pokazów   mogli również  brać czynny udział w wykonywanych doświadczeniach np.sprawdzali, jak zimny jest ciekły azot.

W programie poza doświadczeniami znalazły się również  warsztaty na temat powstawania kosmetyków czy pokaz obróbki szkła.

Magdalena Kurzawa, Ewa Lorenc

 

I Międzygimnazjalny Konkurs Piosenki Religijnej

Dnia 22.10.2015 roku w gimnazjum w Topólce odbył się I Międzygimnazjalny Konkurs Piosenki Religijnej zorganizowany przez nauczycieli: Anetę Tejman, Marię Danielewską, Marię Gołębiewską, Jolantę Grabowską, Katarzynę Wujkiewicz, Agnieszkę Mańkowską, Małgorzatę Jaskulską, Joannę Wawrzyniak.

Udział wzięło łącznie 12 uczestników z 4 szkół gimnazjalnych tj. Witowa, Lubrańca, Piotrkowa Kuj oraz Topólki.  Uczestników konkursu, gości ciepło przywitała szkolna orkiestra ulubioną piosenką religijną naszego Papieża, Świętego Jana Pawła II – „Barką”. Wprowadziła ona wszystkich zebranych w nastrój spokoju i radości. Przyszła kolej na prezentację uczestników konkursu.

W komisji oceniającej prezentacje uczniów zasiedli: Eliza Ospalska-Grudzień- nauczycielka sztuki, Jolanta Grabowska- nauczycielka religii, Łukasz Smykowski – organista.

W  konkursie zwyciężyła  uczennica Gimnazjum z Piotrkowa Kuj. Barbara Piasecka, prezentująca utwór pt. „Hallelujah”. Drugie miejsce przyznano uczennicy Publicznego Gimnazjum w Topólce Ewelinie Pawlak, która zachwyciła publiczność utworem pt.,,Ty tylko mnie poprowadź”. Miejsce trzecie wywalczyły uczennice z Gimnazjum w Lubrańcu Sandra Wachowicz i Weronika Wieczorek śpiewając utwór,,Hallelujah”.     Atrakcją konkursu było przyznanie nagród; od księży, publiczności oraz dyrektora gimnazjum, które przypadły uczennicom; Ewie Świrskiej ,,Wieża modlitwy” oraz uhonorowana przez publiczność i dyrektora Gimnazjum Katarzyna Wojciechowska ,,Maryja Śliczna Pani”. Fundatorem nagród był ks.kanonik Antoni Wojciechowski proboszcz parafii w Topólce. Gośćmi honorowymi byli księża; Krzysztof Szcześniak, Tadeusz Szczepaniak , Marek Stefański oraz przewodniczący Rady Gminy Stanisław Borkowski, który również ufundował nagrodę za I miejsce. Dziękujemy za udział wszystkim gimnazjalistom, a opiekunom za rzetelne przygotowanie młodzieży do występów. Cieszymy się z dużego zainteresowania naszym konkursem i liczymy na udział w kolejnych edycjach równie licznych grup pasjonatów pieśni i piosenki religijnej, życząc wszystkim „Szczęść Wam Boże”.

 

Smaki przeszłości…

„ Smaki przeszłości” – pod takim hasłem odbył się XXI Festyn Archeologiczny w Biskupinie, w którym uczestniczyła młodzież z naszego gimnazjum. Podczas zwiedzania grodu biskupińskiego uczniowie zapoznali się z kuchnią: rycerską, litewską, białoruską, holenderską, węgierską, antyczną i pierwszych rolników. Najciekawsze dla gimnazjalistów okazały się: rozniecanie ognia, łowienie ryb i orka w epoce neolitu.

Agnieszka Kordylak

Dzień Edukacji Narodowej

13 października 2015r. w Publicznym Gimnazjum im. Adama Mickiewicza w Topólce odbyła się uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej pt. „Wykształcenie to dobra, którego nikt nie jest w stanie nas pozbawić”. Uroczystość prowadziła Weronika Mętlewicz z kl. IIIb. Samorząd Uczniowski podziękował nauczycielom i pracownikom szkoły za trud włożony w kształcenie i wychowanie. Życzeniom towarzyszyły piosenki w wykonaniu: Eweliny Pawlak-kl. IIIc, Sary Maciejewskiej – kl. IIIb, Agnieszki Laskowskiej – kl. IIc i Klaudii Lewandowskiej – kl. IIb. Uczniowie klas pierwszych zaprezentowali wiersze o przedmiotach szkolnych i scenkę pt. „Lekcja powtórzeniowa”. Koło taneczne pod kierunkiem p. Barbary Przybysz przygotowało układy taneczne „Dear future husband”, „Bomba” oraz  „W moim ogródeczku”. Na uroczystość przybyli zaproszeni goście: Wójt Gminy Topólka – p. Marek Dybowski, Przewodniczący Rady Gminy – p. Stanisław Borkowski, Przewodniczący do Spraw Oświaty – p. Tomasz Koziński, emerytowany dyrektor gimnazjum – p. Maria Borkowska, emerytowany pracownik gimnazjum – p. Stanisław Kontowicz, ks. Kanonik Antoni Wojciechowski.

Katarzyna Smól, Joanna Rzepecka, Barbara Przybysz

WYBORY DO SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

Dnia 12 października 2015r. w Publicznym Gimnazjum im. Adama Mickiewicza w Topólce odbyły się wybory do Samorządu Uczniowskiego. Każdy uczeń szkoły mógł oddać swój głos na jednego z pięciu kandydatów. Głosowanie odbyło się zgodnie z zasadami demokracji. W głosowaniu tajnym zostali wyłonieni przedstawiciele samorządu:

przewodniczący – Patryk Trawiński kl.IIb – 36 głosów,

zca przewodniczącego – Urszula Szczepaniak kl. Ib – 34 głosy

skarbnik – Agnieszka Sikorska kl. Ia – 27 głosów.

Życzymy naszemu samorządowi, żeby spełnił pokładane w nim nadzieje.

Joanna Rzepecka, Katarzyna Smól

Miłować prawdziwie i w pełni potrafi tylko ten,
kto zdolny jest posiadać siebie samego;
posiadać po to,
 ażeby stawać się darem dla drugich

Jan Paweł II

 

 DZIEŃ PAPIESKI – DZIEŁO NOWEGO TYSIĄCLECIA 

Jak co roku członkowie szkolnego Koła Caritas wzięli udział w zbiórce pieniędzy na fundusz stypendialny Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia”. Tego roku ( 11 X 2015 ) hasłem akcji były słowa: „Jan Paweł II – Patron Rodziny”.  Serdecznie  dziękujemy wszystkim, którzy wspierali ten  szczytny cel.

 

Sprzątanie Świata

Pojedyncze osoby, społeczność  lokalna, handel, czy przemysł- wszyscy odpowiadamy za duże ilości odpadów,  którymi trzeba się zająć. Wszędzie widzi się leżące śmieci: w miastach, na wsiach , na polach, w lasach i pobliskich rowach. Ich usuwaniem z krajorazu najbliższej okolicy zajęli się uczniowie naszego gimnazjum w czasie akcji Sprzątanie Świata, które przypada 24 września. Po sprzątaniu przyszedł czas na edukację.  Śmieci do kosza i co dalej…?,  członkowie koła ekologicznego przygotowali i przedstawili apel omawiający wędrówkę śmieci od segregacji do recyklingu. Opowiedzieli jak wygląda obróbka śmieci w Regionalnym Zakladu Utylizacji  Odpadów Komunalnych w Machnaczu pod Włocławkiem, które  zwiedzali w czasie wycieczki szkolnej.Młodzież gimnazjum od naszych ekologów dowiedziała się w jaki sposób należy prawidłowo segregować odpady, aby móc je rozsądnie ponownie wykorzystać.

Ewa Lorenc, Magdalena Kurzawa

ŚLUBOWANIE KLAS PIERWSZYCH – „The Voice of Topólka”

Zgodnie z tradycją we wrześniu odbyło się ślubowanie klas pierwszych. Składało się z dwóch części: pierwsza oficjalna zakończyła się uroczystym aktem ślubowania na sztandar szkoły. W drugiej części zatytułowanej „The Voice of Topólka” klasy pierwsze zaprezentowały piosenkę, taniec i skecz i logo szkoły, które oceniała specjalna komisja zaproszona na uroczystość. Były to gwiazdy muzyczne: Etna– Ewelina Pawlak – kl.IIIc, Mejk – Agnieszka Laskowska – kl.IIc i Cleo – Sara Maciejewska– kl.IIIb. W międzyczasie gimnazjaliści i zaproszeni goście mieli okazję zobaczyć i wysłuchać piosenek w wykonaniu Patryka Kweli z kl. IIIa: „Akcent – Przez twe oczy zielone ” oraz Sarsy Markiewicz. Jury po burzliwych obradach przyznało ex aequo dla klas pierwszych. W ostatniej części programu odbyła się dyskoteka prowadzona przez Dawida Kapuścińskiego i Dawida Domańskiego. Rada Rodziców przygotowała słodki poczęstunek dla całej społeczności szkolnej.

Katarzyna Smól, Joanna Rzepecka, Barbara Przybysz

Europejski Dzień Języków Obcych

We wrześniu obchodziliśmy Europejski Dzień Języków Obcych. W naszym gimnazjum również pamiętaliśmy o tym święcie. W szkole przeprowadzony został quiz dotyczący wiadomości z języka angielskiego i niemieckiego. Uczniowie każdej z klas odpowiadali na krótkie pytania. Nagrodą za poprawną odpowiedź był słodki upominek. Spotkaliśmy się także na szkolnej uroczystości, podczas której każda z klas przedstawiła wybrany przez siebie kraj. Oglądaliśmy więc na przykład szykowne Francuzki, skromnego Szkota, dostojną Greczynkę, dziewczęta w rosyjskich strojach ludowych, czy słynną Mariolkę z kabaretu Paranienormalni. Po wszystkich prezentacjach uczniowie mieli możliwość zagłosowania na klasę, której występ podobał im się najbardziej. Warunek był tylko jeden: nie wolno było głosować na własną klasę. Po przeliczeniu głosów wyłoniono zwycięzców:

1 miejsce – kl. III b (Polska)

2 miejsce – kl. I a (Francja)

3 miejsce – kl. II c (Rosja)

Europejski Dzień Języków Obcych był okazją do przypomnienia i rozszerzenia wiedzy geograficznej i historycznej, a także zapoznania się z kulturą innych narodów w przyjemny i dowcipny sposób. Wszyscy są zgodni co do tego, że obchody Europejskiego Dnia Języków Obcych powinny wejść na stałe do szkolnego kalendarza imprez i uroczystości. Zapraszamy do galerii zdjęć, gdzie można obejrzeć, jak wspaniale uczniowie przygotowali się do świętowania tego dnia.

Organizatorzy: Maria Danielewska, Joanna Wawrzyniak

Edukacja w plenerze

Zielona szkoła – to forma edukacji, która jest źródłem twórczej pracy nauczyciela i ucznia. Uczenie się przez przeżywanie przynosi większe efekty, niż nauka w szkolnej ławce. Wzorem lat poprzednich uczniowie klas pierwszych i drugich wzięli udział w zajęciach w Ośrodku Edukacji Ekologicznej Wilga w Górznie. Organizatorkami dwudniowego wyjazdu były M. Danielewską,  M. Gołębiewską,  M. Kurzawa i E. Lorenc

Pierwszego dnia, podczas pieszej, 10 kilometrowej wycieczki przez Rezerwat Przyrody Szumny Zdrój, gimnazjaliści zapoznali się z formami ochrony przyrody w Polsce. Poznali roślinność występującą na terenie Górznieńsko-Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego. Zapoznali   się z typami siedlisk leśnych,  obserwowali ślady bytności różnych zwierzą, podziwiali drzewa będące pomnikami przyrody. Dzięki temu nasi uczniowie mieli szansę bezpośredniego poznawania przyrody.

Wieczorem w ramach integracji grupy zorganizowano ognisko, przy którym rozbrzmiewały  wspólne gry i zabawy oraz  pieczone były kiełbaski.
Drugiego dnia realizowane były głównie  zajęcia w sali, w oparciu o materiały przygotowane przez przewodnika- prezentacje multimedialne i filmy angażujące wszystkich uczestników.
Wszyscy  otrzymali upominki, które będą przypominały chwile spędzone w Górznie.

ROK SZKOLNY 2015/2016

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2015/2016 odbędzie się 1 września 2015 r. o godzinie 9:00 na hali sportowej.