Skład Samorządu Uczniowskiego:

Przewodnicząca: Patrycja Majewska

Zastępca: Klaudia Topolska

Skarbnik: Oliwia Siwińska

Sekretarz: Sara Maciejewska

Opiekunowie:

Katarzyna Smól

Ryszard Kujawa

 

1.      Jak mogłaby Pani podsumować osiągnięcia zdobyte przez uczniów w tym semestrze? 
Młodzież w pierwszym semestrze uczestniczyła w wielu konkursach, zawodach i olimpiadach. Wszystkie wasze osiągnięcia są dla mnie i dla waszych opiekunów wartościowe, cieszą. Są okupione ciężką pracą ucznia i nauczyciela, wyrzeczeniami, godzinami spędzonymi nad książkami, ćwiczeniami na sali gimnastycznej.  Ale wszystkich cieszą. Jednak można powiedzieć, że istnieje pewien niedosyt, ponieważ są w naszej szkole uczniowie, którzy mogliby osiągać sukcesy, gdyby poświęcili więcej czasu na naukę, rozwijanie swoich zainteresowań, nauczyciele na pewno chętnie i z zaangażowaniem podeszliby do nowych wyzwań, przygotowali do udziału w konkursach.

2.      Czy w porównaniu z poprzednimi latami nasza średnia ocen jest zadowalająca?
W porównaniu z innymi latami ta średnia jest niższa, szczególnie w przypadku uczniów klas drugich. Jest to dla nas niepokojący wynik, gdy popatrzymy na to przez pryzmat zbliżającego się egzaminu gimnazjalnego. Najwyższe wyniki odnotowały klasy trzecie. W nich też nie odnotowano na koniec pierwszego semestru ocen niedostatecznych. Natomiast w klasach drugich tych ocen jest naprawdę dużo. Wymaga to podjęcia przez nas specjalnych działań.

3.     Co, według Pani, nie zostało zrealizowane w tym semestrze przez uczniów i nauczycieli?
Praca nauczycieli i wysiłek uczniów zmierza do poprawy efektywności nauczania i uczenia się. Wyniki podsumowujące I półrocze  wskazują, że zamierzone cele nie zostały zrealizowane. Mała grupa uczniów wyróżnionych, 28 ocen niedostatecznych to wynik, który nie napawa optymizmem. Dlatego też nauczyciele, a przede wszystkim uczniowie powinni dołożyć wszelkich starań by w klasyfikacji końcoworocznej było 100% promocji. Także w sferze wychowawczej oczekuję lepszych wyników w II półroczu.

4.      Czy Pani jest zadowolona z efektów pracy drugoklasistów nad projektem edukacyjnym? Jak mogłaby go Pani podsumować?  
     Projekt edukacyjny to ważne dla drugoklasistów przedsięwzięcie. W tym roku był on poświęcony wyborowi interesującego zawodu. Tematyka ta jest dość ważna, wy już niedługo też będziecie dokonywać wyboru szkoły, przyszłej pracy. Myślę, że projekt pozwolił wam coś lepiej poznać, przekonać się, czy moglibyście sprawdzić się w wykonywaniu takiego czy innego zawodu. Efekty waszej pracy to nie tylko obejrzane prezentacje – to przede wszystkim wyniesione umiejętności pracy w zespole, poszukiwania informacji, kierowanie zespołem, porozumiewania się, komunikowania, autoprezentacji. One w przyszłości zaowocują. Zadowalającym faktem jest to, że coraz więcej rodziców angażuje się w przygotowanie prezentacji, nie są tylko biernymi obserwatorami.

5.     Jakie ma Pani plany co do funkcjonowania naszego gimnazjum w drugim semestrze?
Koncepcja pracy szkoły opracowywana jest na cały rok. Naszym celem  jest  szkoła: Wymagająca – Życzliwa – Stymulująca – Twórcza –Wspierająca. By cel został osiągnięty, należy podejmować szereg skutecznych działań: praca z uczniem mającym trudności w nauce lub problemy wychowawcze, uatrakcyjnienie pracy z uczniem zdolnym, poprawa pracy samorządu uczniowskiego. Poza tym organizacja imprez środowiskowych sprzyjających  integracji społeczności szkolnej i  lokalnej. Na koniec roku szkolnego 2014/2015 dokonamy ewaluacji  i sformułujemy wnioski do pracy na kolejny rok szkolny.

6.     Czy ma Pani jakieś pomysły na usprawnienie procesu edukacyjno – dydaktycznego?
Ze swej strony dokładam wszelkich starań, aby procesy edukacyjne przebiegały prawidłowo. W tym celu został opracowany plan zajęć, zgodnie z wymogami bezpieczeństwa i higieny pracy umysłowej. Systematycznie były zakupowane pomoce dydaktyczne – multimedia, aby procesy dydaktyczne były dla ucznia atrakcyjne, ciekawe. Nauczyciele w celu uatrakcyjnienia zajęć uczestniczyli w różnych formach doskonalenia. Na pewno w drugim semestrze będą miały miejsce zajęcia w innej formie. Już odbył się Dzień Zdrowia i Urody. Planowane są równie atrakcyjne zajęcia, uroczystości.

 

Wywiad przeprowadziła Klaudia Topolska

z sekcji redakcyjnej Publicznego Gimnazjum

im. Adama Mickiewicza w Topólce