W naszym gimnazjum funkcjonują następujące organizacje i koła zainteresowań:

L.p. Nazwa organizacji lub koła Imię i nazwisko opiekuna
1. Samorząd Uczniowski Katarzyna Smól

Ryszard Kujawa

2. PCK Ewa Lorenc

Magdalena Kurzawa

3. Sklepik uczniowski Barbara Kosińska

Małgorzata Jaskulska

Barbara Przybysz

4. Koło matematyczne Barbara Kosińska

Małgorzata Jaskulska

5. Koło teatralne Beata Jankowska
6. Koło języka angielskiego Maria Danielewska

Katarzyna Smól

7. Koło języka niemieckiego Joanna Wawrzyniak
8. Koło polonistyczne Renata Pierucka
9. Koło historyczne Agnieszka Kordylak
10. Koło biblijne „Caritas” Aneta Tejman
11. Koło plastyczne Agnieszka Mańkowska
12. Koło fizyczne Joanna Rzepecka
13. Koło chemiczne Ewa Lorenc
14. Koło biologiczne Magdalena Kurzawa
15. Koło geograficzne Maria Gołębiewska
16. Koło fotograficzne Anna Orłowska
17. Chór Eliza Ospalska – Grudzień
18. Koło wokalno – muzyczno – taneczne Barbara Przybysz