TWOJA KREW RATUNKIEM DLA INNYCH

8 listopada 2015 r. w naszej gminie przy kościele parafialnym w Topólce odbyła się kolejna akcja poboru krwi. Zachęcając mieszkańców do udziału w akcji Młodzież Gimnazjalnego Koła Caritas przygotowała i rozprowadzała ulotki. Krew oddało 57 osób.

Drodzy Honorowi Dawcy Krwi, dziękujemy Wam za Wasz dar. To dzięki niemy wiele osób może powrócić do zdrowia i cieszyć się pełnią życia.

„Miłować prawdziwie i w pełni potrafi tylko ten, kto zdolny jest posiadać siebie samego; posiadać po to, ażeby stawać się darem dla drugich”

Jan Paweł II

DZIEŃ PAPIESKI – DZIEŁO NOWEGO TYSIĄCLECIA

Jak co roku członkowie szkolnego Koła Caritas wzięli udział w zbiórce pieniędzy na fundusz stypendialny Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia”. Tego roku ( 11 X 2015 ) hasłem akcji były słowa: „Jan Paweł II – Patron Rodziny”.  Serdecznie  dziękujemy wszystkim, którzy wspierali ten  szczytny cel.